Sprängningar. Arbetstunneln i Sickla, vid Alphyddevägen, är ett av tre ställen i Nacka som påverkas av nya t-banebygget . Foto: Sacharias Källdén

Här växer nya t-banan fram – en rad sprängningar i höst

Tunnelbanebygget i Nacka pågår för fullt. I höst startar flera nya sprängningar och man bygger en tillfällig gångbro över arbetsplatsen vid Skvaltan.

  • Publicerad 16:21, 13 okt 2020

Det borras och sprängs just nu för att skapa arbetstunnlar in till de tre nya t-banestationer som ska byggas mellan Sickla och Nacka forum. Tunnlarna ska användas för att transportera personal, maskiner och bergmassor under hela byggtiden.

Mest märkbart under hösten kommer att vara jobben som pågår vid nya station Nacka, området Skvaltan-Skönviksvägen. Där har man hittills jobbat med att ta fram en yta där det går att gå in med arbetstunneln.

– Vi har sprängt ovan jord i ett första skede, det är vi klara med nu och kommer att börja med själva tunneln under hösten. Då sker sprängningarna inne i tunneln, säger Emma Sahlman, pressansvarig för nya tunnelbanan.

Tillfällig gångbro

Gång- och cykelvägen mellan Skvaltans väg och Skönviksvägen har varit avstängd ett tag på grund av t-banebygget och skulle ha öppnats igen i början av oktober, men arbetet har dragit ut på tiden. Nu är planen att öppna upp gångvägen igen i slutet av november och då kommer man få gå över en ny bro.

– Det kommer att bli en tillfällig bro över en del av vårt arbetsområde. Det är en bit av den nu avstängda gång- och cykelvägen som kommer att ligga på en bro under byggtiden. Vårt arbetsområde ligger ganska långt ned, så man kommer att gå över det, säger Emma Sahlman.

Byggarbetsplats. Tunnelbanebygget längs med Värmdövägen, i höjd med Alphyddevägen. Foto: Sacharias Källdén

Vid arbetstunneln i Sickla, i korsningen Alphyddevägen/Värmdövägen, har man hittills jobbat med att komma in i berget där arbetstunneln ska gå in och under hösten startar tunnelsprängningar även där.

– Då kommer arbetena att börja märkas mer, säger Emma Sahlman.

Vid station Järla har man kommit längst med arbetstunneln, enligt Emma Sahlman.

– Där är vi redan 60 meter in i berget och arbetet pågår som nu under hela hösten, säger hon.

Entreprenörerna som bygger nya tunnelbanan spränger sig in i berget med en hastighet på 5-25 meter i veckan, enligt Emma Sahlman. Hur fort det går beror bland annat på vilken sorts berg man jobbar med och hur nära byggnader man befinner sig.     

Inga pendelparkeringar

Det planeras inga nya pendelparkeringar för bilar i anslutning till nya t-banan. Fokus kommer istället att ligga på cykling och kollektiva färdmedel, förklarar Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka.

– Vi kommer skapa en ny mötesplats och bussterminal genom den planerade överdäckningen av Värmdöleden, där man smidigt ska kunna kliva av och på och byta färdmedel, till bussar och t-bana, så att man inte behöver ta bilen, säger hon, och tillägger att centrala Nacka ska utvecklas till en tät och blandad stadsmiljö där det inte planeras några nya pendelparkeringar.

Det betyder att Nacka- och Värmdöbor som kommer med buss på Värmdöleden enkelt ska kunna kliva av i den nya bussterminalen i höjd med Nacka Forum och byta till tunnelbanan, enligt Katarina Wåhlin Alm.

Byggtiden för arbetstunnlarna uppskattas till cirka 2 år, efter det fortsätter man att bygga spårtunnlar och stationer. Hela tunnelbaneutbyggnaden ska vara klar år 2030.

Tre stationer: Sickla, Järla och Nacka. Foto: Region Stockholm

Enkelt att byta

Nya blå t-banelinjen till Nacka ska placeras så att man enkelt kan byta till Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar mellan Nacka och Värmdö.

Vid station Nacka byggs en ny bussterminal för byten mellan delar av Nacka- och Värmdöbussarna och tunnelbanan.

Håll koll på det senaste i projektet på Facebook/nyatunnelbanan och på webben nyatunnelbanan.sll.se. Här kan du också anmäla om du störs av buller kopplat till tunnelbanebygget.

Visa merVisa mindre

Tre stationer

Nya t-banelinjen får tre stationer: Sickla, Järla och Nacka.

Sickla: Stationen får fyra uppgångar: Alphyddevägen, Sickla köpkvarter (nära dagen Nacka station) och korsningen Sickla industriväg-Smedjegatan, där nya Sickla stationshus byggs med två uppgångar, varav den ena mot Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Järla: Stationen får två uppgångar mellan Kyrkstigen-Birkavägen och Värmdövägen.

Nacka: Stationen får tre uppgångar: Jarlabergsvägen, Nacka Forum och väster om Vikdalsvägen. Vid Jarlabergsvägen når man plattformen med stora, snabbgående hissar.

Visa merVisa mindre