Sysselsättningen ökar i Stockholms län

Antal sysselsatta har ökat med 30 000 personer det senaste året i Stockholmslän. Det är en ökniningstakt som ligger över genomsnittet i landet, visar ny statistik från Länsstyrelsen.

  • Publicerad 15:51, 1 dec 2017

Den ökande sysselsättningen syns i senaste utgåvan av  ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi”, som Länsstyrelsen nyligen släppte.

Utvecklingen innebär att sysselsättningsgraden beräknas till 72,3 procent i Stockholms län. Vilket är högst av storstadsregionerna.

– Utvecklingen är god och efterfrågan på arbetskraft är hög. Det visar sig inte minst genom en ökning av antalet vakanser, säger Per Bark, chefsanalytiker på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Antalet arbetslösa i Stockholms län uppgår till 80 100 personer, vilket motsvarar 6,1 procent av befolkningen i länet. Det kan jämföras med 6,3 procent under det tredje kvartalet 2016.

Ungdomsarbetslösheten ligger på 16 procent, och är oförändrad jämfört med i fjol.

Av ökningen svarar utrikes födda för knappt två tredjedelar. Statistiken visar också att män alltjämt har en högre sysselsättning än kvinnor. Där är skillnaden störst inom gruppen utrikes födda.

På företagssidan visar publiceringen att antalet konkurser ökat något samtidigt som nyföretagandet är i samma nivå som förra året.