Foto: Mostphotos

Syskonförtur slopas i Huddinges skolor

Föräldrar med mer än ett barn har fram till nyligen haft rätt till förtur för att kunna placera sina barn i samma skola. Men efter ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen slopas modellen.

  • Publicerad 11:06, 25 mar 2019

Vid val till förskoleklass och grundskolan har familjer med mer än ett barn haft rätt till så kallad syskonförtur. Det innebär att ett barn med syskon i förskoleklass eller lågstadiet i en skola prioriteras före ett barn som har närmre till den skolan då det finns fler sökande än platser.

Det är ett system som vissa kommuner har valt att använda, trots att det inte har funnits stadgat i skollagen. Men det systemet slopas nu för de kommunala skolorna.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att syskonförturen strider mot skollagen.

– Anledningen till den sena ändringen är att vi har behållit syskonförturen som första urvalsgrund så länge som möjligt för att tillmötesgå vårdnadshavare som har fler än ett barn i grundskola. Detta då vi vet att syskonförtur kan vara en hjälp för flerbarnsfamiljer att få ihop livspusslet. Nu när det finns ett domslut som slår fast att syskonförturen inte får gå före elevers rätt till en skola nära hemmet måste vi dock, enligt lag, ändra våra riktlinjer, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef för grundskolan i Huddinge kommun, på kommunens hemsida.

Beslutet gäller de kommunala skolorna. Friskolor har sina egna urvalssystem.

Efter kritiken öppnar Huddinge skolvalet igen

Monica Blomström. Foto: Privat

Nu gäller i stället den relativa närhetsprincipen: Om två barn söker samma skola och det bara finns en plats så är det barnet som har längst till den alternativa skolan som får platsen. Det är alltså inte den som bor närmst den önskade skolan som får förtur.

"Svårt med logistiken"

Flera oroliga föräldrar har hört av sig till HuddingeDirekt sedan nyheten om den slopade syskonförturen publicerades. En av dem är Monica Blomström från östra Skogås. Hon har en son som går i andra klass i Edboskolan och en son hon hade räknat med skulle börja i förskoleklass i samma skola i höst. Men nu är den saken inte lika säker.

– Jag har hittills jobbat deltid och hade tänkt gå upp till heltid i höst. Om de inte hamnar i samma skola kommer det att bli svårt att göra det, säger hon.

Hon pekar på de logistiska problem som uppstår när man måste skjutsa två barn till två olika skolor och ha föräldramöten och aktiviteter på olika håll. Men viktigast är den trygghet som syskon kan känna över att gå i samma skola:

– Vår äldsta son har tidigare gått hem själv från skolan. Men det har varit en del oroligheter med barn som rånar andra barn runt Edboskolan så han vill inte gå hem själv längre. Men i en framtid såg han fram emot att ta sällskap hem med lillebror, säger Monica Blomström.

Regeringen vill ändra lagen

Förra året beställde den förra S+MP-regeringen en utredning med målet att skollagen så att kommunerna "alltid ska kunna använda syskonförtur som urvalskriterium". Men en lagändring kommer att dröja. Utredningen förväntas bli klar i mars 2020.