Södermalms stadsdelsnämnd beviljade nyinflyttade Claudio Quitral 11 timmar ledsagning i månaden. Det är tillräckligt för att uppnå en skälig levandsstandard, menar de. Foto: Pekka Pääkkö

Synskadade på Södermalm i kläm när staden snålar med ledsagartimmar

Staden skar ner Claudio Quitrals ledsagartimmar, och nu har han bara tid för en promenad i veckan – tillräckligt för att uppnå en skälig levnadsstandard, tyckte Södermalms stadsdelsnämnd. "Stötande", menar Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.

  • Publicerad 06:00, 6 apr 2021

Claudio Quitral har en synskada. På ena ögat är han helt blind, med det andra kan han ana färger och konturer. I april 2020 flyttade han till Södermalm, och för att klara av vardagen ansökte han om 20 timmar ledsagning i månaden.

Ledsagning är en tjänst staden erbjuder, för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv genom att delta i sociala och kulturella aktiviteter – som att träffa vänner, träna, gå på teater eller promenera.

20 timmar var för mycket, tyckte Södermalms stadsdelsnämnd. Istället beviljades 11 timmar. Det ansågs tillräckligt för att Claudio Quitral skulle uppnå en skälig levnadsnivå, vilket nämnden menar är biståndets huvudsyfte.

– 20 timmar gör att jag kan vara mer flexibel, och planera in två aktiviteter i veckan. Elva timmar ger tid för en, så jag måste ständigt prioritera. Ska jag köpa en födelsedagspresent till min syster, eller gå på gruppträning? säger Claudio Quitral.

Synskadad. På ena ögat är Claudio Quitral helt blind, på det andra kan han ana färger och konturer. Foto: Pekka Pääkkö

Anses kunna delta i samhällslivet

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. I nämndens yttrande menar de att Claudio Quitral ser tillräckligt bra för att kunna ta sig runt i närområdet. Därför anser de att han kan delta i samhällslivet.

– Att jag kan ta mig till Coop och hittar till tunnelbanan betyder inte att jag kan röra mig fritt i min närmiljö. Det är en otrolig ansträngning att gå ut själv. Man spänner sig hela tiden. Det finns cyklar och gud vet vad.

Förvaltningsrätten gav nämnden rätt.

Claudio Quitral har ett jobb, har vänner och spelar i band. Att han är aktiv blir på något sätt till hans nackdel, menar han.

– Rätten ser ledsagning som något som används bara för att bryta isolering. Men det handlar inte om det, utan möjligheten att göra saker jag vill, på mina villkor.

Utan ledsagning har Claudio Quitral svårt att lämna hemmet. "Man spänner sig hela tiden. Det finns cyklar och gud vet vad." Foto: Pekka Pääkkö

Inte använt alla timmar

Ett annat av nämndens argument som användes för att motivera färre timmar, var att Claudio Quitral inte hade använt alla av de elva timmar i månaden han beviljats.

– Det är helt galet. Vi är mitt i en pandemi. Jag gillar att gå på konsert, eller ta en öl på puben, men det har ingen kunnat göra nu, säger Claudio Quitral.

Nämndens argument har även fått Synskadades Riksförbund att reagera. De menar att pandemin används som ett svepskäl för att försämra tillgången till ledsagning, vilket kan sätta ett farligt prejudikat.

– När man under en pandemi hänvisar till att alla timmar inte utnyttjas, då har man gått för långt, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, som företrädde Claudio Quitral i förvaltningsrätten.

Går emot stadens linje

Nämndens resonemang går även emot stadens egen policy, menar Anna Quarnström. Med anledning av pandemin beslutades att beviljade ledsagartimmar kan sparas i sex månader, istället för tre.

Södermalm är ovanligt restriktiv vad gäller att bevilja bistånd till synskadade, menar Anna Quarnström. Varje år hanterar hon ungefär 70 ärenden över hela Sverige, där medlemmar fått avslag. I fjol hanterade hon sex fall på Södermalm.

I ett av fallen beviljades en person färre ledsagartimmar, eftersom denne hade en motionscykel hemma. Den gjorde att stadsdelsnämnden menade att regelbundna promenader inte behövdes.

– Man försöker pressa ner vad som anses vara skälig levnadsnivå, på ett sätt som är närmast stötande, som vi inte ser i någon annan stadsdel, säger Anna Quarnström.

Färst timmar i innerstan

I snitt beviljades sökande på Södermalm 11 timmar i månaden under 2020, enligt siffror från Socialförvaltningen som Mitt i tagit fram. Det är lägst i innerstan.

Enligt Södermalms stadsdelsförvaltning är det svårt att svara på varför.

– Det kan bero på flera anledningar, som demografi och individuella behov, säger Klara Dourrouj, biträdande enhetschef på sociala avdelningen.

Att man på Södermalm skulle vara mer restriktiv till att bevilja timmar håller Klara Dourrouj inte med om.

– Min uppfattning är inte att vi går emot stadens riktlinjer. Vi utgår alltid från den enskildes behov. Eftersom det är så pass individuella bedömningar som görs kan det skilja i antal timmar, jämfört med andra stadsdelar, säger Klara Dourrouj.

Klara Dourrouj tillägger också att stadsdelarna självklart stämmer av med varandra för att skapa samsyn.

Är det skäligt att motivera färre timmar med att redan beviljade timmar inte använts under en pandemi?

– Jag kan inte uttala mig i enskilda fall, men vi följer alltid upp ärenden löpande. Vi tittar på hur timmarna använts, och bedömer bland annat utifrån det hur stödbehovet ser ut. Det har inte med pandemin att göra.

Bistånd enligt Socialtjänstlagen

Kungsholmen

Invånare (2019): 71 264

Personer beviljade ledningsning enligt SoL: 24

Beviljade timmar i snitt: 13

Norrmalm

Invånare (2019): 73 331

Personer beviljade ledningsning enligt SoL: 11

Beviljade timmar i snitt: 15

Södermalm

Invånare (2019): 131 124

Personer beviljade ledningsning enligt SoL: 92

Beviljade timmar i snitt: 11

Östermalm

Invånare (2019): 78 358

Personer beviljade ledningsning enligt SoL: 10

Beviljade timmar i snitt: 14

Visa merVisa mindre