HINDER. Elscootrar som ligger trasiga på trottoaren borde forslas bort anser Synskadades riksförbund då de är hinder för synskadade. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Synskadade kräver att elscootrar fraktas bort

De nya elscootrarna i Stockholm bidrar till en livsfarlig miljö för synskadade, anser Synskadades riksförbund Stockholm stad och kräver att staden gör mer för att röja bort skräpande fordon.

  • Publicerad 19:30, 3 apr 2019

De nya, hyrbara, elscootrarna som tagit plats i Stockholm har både hyllats och kritiserats. Det senare har till stor del handlat om att de körs på trottoarer eller ligger och skräpar på platser de inte hör hemma.

Fritt fram för ännu fler elscootrar i Stockholm

Stadens huvudsakliga plan är ett gemensamt regelverk som alla aktörer ska skriva under, där begränsningar för områden de får köras i och särskilda parkeringsplatser kan komma att finnas med.

Stockholm tar fram nytt regelverk för elscootrar

Men nu kräver Synskadades riksförbund Stockholms stad i ett uttalande att staden är mer aktiva när det gäller att plocka bort elscootrar som utgör hinder på gator, torg och trottoarer.

De riktar kritik mot att den nuvarande hanteringen strider mot stadens egna program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Enligt riksförbundet har elscootrarna bidragit till en redan "svårnavigerad och ibland rent livsfarlig miljö" för synskadade.

DEBATT: "Jag skadar mig på alla skräpande elscootrar"

"Synskadade måste redan tampas med reklamskyltar, gatupratare, felparkerade cyklar och nu alltså dessa sparkcyklar som ingen vill ta ansvar för. Hur tillgängligt är det?", skriver man i uttalandet.

De påpekar också att de får fått många rapporter från sina medlemmar som ramlat och skadat sig på skräpande fordon.

"Synskadades riksförbund Stockholms stad kräver att stadens ledning skyndsamt tillser att de eldrivna sparkcyklar som utgör ett hinder på våra gator och torg blir bortforslade. Så här tanklöst kan man inte få hantera vår gemensamma miljö!", står det i uttalandet.

Helldén (MP) körde elscooter i Stadshuset