Reducering. I april flyttade Leila Chamseddine från Huddinge, där hon hade 20 timmar ledsagning. Nu har hon 13 timmar. Foto: Pekka Pääkkö

Synskadade hänvisas till källargym – får mindre ledsagning

I Leilas källare står en ­motionscykel och ett löpband. Därför tycker staden tycker att hon som synskadad inte behöver ha ledsagning till gym utanför huset – trots att det går mot stadens egna riktlinjer. För att sätta hårt mot hårt överväger Synskadades riksförbund att kräva att källarrummet stängs.

  • Publicerad 15:45, 17 sep 2021

Jag kan inte ens göra
något så enkelt som att ta en
promenad.

Det har gått över tio år sedan Leila Chamseddine kunde klara av vardagen på egen hand. Hon har en ögonsjukdom som gör att hennes synfält blir allt mindre, tills det försvinner helt.

I dag kan hon bara ana konturer.

Därför behöver hon ledsagning för att hennes vardag ska fungera. Det är en service staden erbjuder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

För Leila Chamseddine är träning det viktigaste hon har.

– Det är något jag inte kan välja bort. Jag behöver det för att orka med jobbet, klara av vardagen.

Sju timmar färre

Tidigare bodde Leila Chamseddine i Huddinge, där hon beviljades 20 timmar ledsagning i månaden.

I april flyttade hon till en lägenhet i Synskadades bostadsstiftelses fastighet på Södermalm.

Hon ansökte om 25 timmar ledsagning, men beviljades 13. Södermalms stadsdelsnämnd ansåg att hennes behov av träning kunde tillgodoses på egen hand, i det ”anpassade gym” som ligger i hennes hus.

– Det är begränsat med redskap och dålig luft. Det måste bokas, och morgnar och kvällar när jag kan träna är det oftast upptaget.

Önskan. "Jag vill bara ha det alla andra tar gör givet", säger Leila Chamseddine. Foto: Pekka Pääkkö

Mycket väljs bort

Det gör att Leila Chamseddine i stället får använda sina 3,5 ledsagartimmar i veckan till att träna utanför huset. Det räcker inte för den träning hon behöver, menar hon.

– Då har jag ändå valt bort mycket. Jag gillar museum, men det finns ingen tid till kultur. Jag kan inte ens göra något så enkelt som att ta en promenad.

Enligt Socialtjänstlagen är ledsagning en service som ska fokusera på aktiviteter utomhus – likt de Leila Chamseddine nämner.

– I stället får jag ta hjälp från familj och vänner, men det är inte lätt. Samtidigt ska de inte behöva vara mina ledsagare.

Leila Chamseddine har överklagat nämndens beslut till förvaltningsrätten. I ett yttrande där nämnden motiverar sitt beslut skriver de även att ”hjälp som överskrider det faktiska hjälpbehovet riskerar att ytterligare begränsa den enskilde”.

– Det är riktigt idiotiskt. Att vara synskadad begränsar mig. Att inte få göra det som andra kan, det begränsar mig.

Träningslokal. ”Utan stöd eller ledsagning i gym eller träningslokal är risken för skada stor”, skriver Syn­skadades bostadsstiftelse i ett yttrande där de redogör för förutsättningarna i lokalen. Foto: Privat

Bokning. Kvällar och helger är motionsrummet ofta bokat flera dagar framåt. Passen är två timmar och kan bara bokas ett åt gången. Foto: Pekka Pääkkö

Service som vänds till nackdel

I samma hus som Leila Chamseddine bor i finns minst tre andra synskadade som likt henne har fått färre ledsagartimmar beviljade med hänvisning till träningsrummet i källaren.

Där finns bastu, en motionscykel, ett löpband och några redskap. Boende i 52 lägenheter har tillgång till och ska dela på rummet som bokas ett pass åt gången, likt en tvättstuga.

Anders Sällberg, vd på Synskadades bostadsstiftelse, ställer sig frågande till att rummet är ett argument för att begränsa ledsagartimmar.

– Det är en från oss positiv vilja och tänkt service till våra boende, som nu verkar vändas till en nackdel, skriver han i ett mejl.

Synskadade på Södermalm i kläm när staden snålar med ledsagartimmar

Hårdare regelverk

Nu hoppas Leila Chamseddine på förvaltningsrätten, men det är långt ifrån säkert att hon får rätt. Flera andra i hennes situation har nekats fler timmar.

– Det är beklagligt. Om domstolen fortsätter att ge stadsdelen rätt är nästa steg att de synskadade inte får komma ut för att promenera för att de kan göra sit-ups i hemmet, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund, som företräder Leila Chamseddine.

Flera av dem hon företräder sitter i samma sits.

– Jag kommer att behöva kontakta Synskadades bostadsstiftelse och be dem att stänga sitt gym då det innebär att de boende inte kommer ut. Det förefaller helt orimligt.

Södermalm får kritik från borgarrådet

Andra fall rörande bistånd för synskadade på Södermalm

En kvinna ville träna på Eriksdalsbadet i samband med dotterns simlektioner. Nämnden beviljade färre timmar med hänvisning till motionsrummet i källaren. Domstol gav kvinnan rätt.

En kvinna fick ordinerat simning tre gånger i veckan av läkare. Nämnden beviljade färre timmar med hänvisning till att motionsrummet i källaren räckte. Domstol gav nämnden rätt. Ärendet ligger nu i högsta förvaltningsdomtol.

Claudio, som Mitt i tidigare skrivit om, ville träna i grupp men hänvisades till gym på jobbet och motionsrummet i källaren. Fick färre timmar än han ansökt om. Domstol gav nämnden rätt. Ärendet ligger nu i högsta förvaltningsdomtol.

En man fick minskat stöd för fysisk aktivitet med hänvisning till att han hade motionscykel hemma.

Visa merVisa mindre

Torun Boucher (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad och Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd. Foto: Pressbild/Jens Mohr

”Vi gör bedömningen utifrån goda levnadsvillkor”

Ledsagningen på Södermalm ger dem med synskada goda levnadsvillkor. Det menar nämndens ordförande Christoffer Järkeborn (M). Oppositionen ser dock ett problem som bottnar i att pengarna inte räcker till.

Jag tror att hela modellen måste ses över

Ledsagning ska ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra och vara delaktiga i samhället.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat om riktlinjer för ledsagning som är mer generösa än socialtjänstlagens. Men synskadade som Leila Chemsiddine som flyttar från en kommun till en annan kan ändå alltså få se sina timmar reducerade.

Mitt i har tidigare berättat om en granne till Leila Chemsiddine som beviljades färre timmar vid flytten till Södermalm. Söder är också den stadsdel i innerstan som beviljar minst antal timmar i snitt.

Hålla budget

När Mitt i kontaktar socialborgarrådet Jan Jönsson (L) för en kommentar hänvisar hans pressekreterare i stället till Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Han anser inte att man är mer restriktiv på Södermalm.

– Vi följer alltid stadens riktlinjer. I de fall förvaltningen har hänvisat till gymmet i fastigheten har vi även beviljat kompletterande tid för ytterligare träning om en brukare önskar utföra annan aktivitet.

– Sedan kan man tycka att riktlinjerna borde vara än mer generösa, men det är en annan fråga.

I ett yttrande från nämnden i Leila Chamseddines ärende stod att ”hjälp som överskrider det faktiska hjälpbehovet riskerar att ytterligare begränsa den enskilde”. Hur?

– Jag kan inte uttala mig om enskilda formuleringar. Vår sociala delegation hanterar enskilda ärenden, så jag får hänvisa till dem.

Risk för snävare tolkning

Torun Boucher (V), gruppledare för Vänsterpartiet i stadshuset, ser ett problem i att stadsdelarnas har starka direktiv att hålla budget, vilket hon menar kan skapa en risk för snävare tolkningar av lagen än vad stadens egna riktlinjer säger.

– Vi tar beslut om generösa riktlinjer i kommunfullmäktige, men ger sedan inte tjänstemännen de ekonomiska förutsättningar som behövs för att vara trygga i att göra generösa behovsbedömningar. Jag tror att hela modellen måste ses över.

Ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Ledsagning är en social tjänst som är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Ledsagningen ska utformas så att den stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och anpassas individuellt efter den enskildes behov.

Ledsagning är en service för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Exempel kan vara att besöka simhall, träna, vistas i naturen, besöka vänner, delta i kutlurliv eller promenera.

Källa: Stockholms stads riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

Visa merVisa mindre