Vision. Så här är det tänkt att de nya bostadshusen ska se ut. Foto: Erséus Arkitekter

Synpunkter välkomnas på bostadsförslaget vid Hässelby gårds BP

Två flerbostadshus om fyra våningar med cirka 60 bostäder. Det planeras längs med Loviselundsvägen vid Hässelby gårds bollplan.

  • Publicerad 17:14, 13 maj 2022

Just nu håller staden samråd där grannar och andra får komma med synpunkter. Planerna innebär att naturmark bebyggs och att träd kan behöva fällas.

I planen föreslås också en utökad byggrätt för en byggnad vid fotbollsplanen. Där ska det finnas plats för bland annat omklädningsrum och föreningslokaler.

Ny elstation planeras

För att säkra elförsörjningen planeras även en ny elnätstation söder om Loviselundsvägen.

Synpunkter kan lämnas fram till den 7 juni. Mer information finns på stadens hemsida.