Jennie Sahlsten, VD Järfällahus. Foto: Pressbild

Syftet: Rivningen ska öka tryggheten

Glastaket och delar av låghuset på Posthuset kan komma att rivas för att öka tryggheten i centrum. Det är ett förslag som kommunen nu utreder.

  • Publicerad 13:04, 14 apr 2022

Man vill skapa en tryggare och mer öppen yta i området.

I december fick Järfällahus i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda en eventuell rivning av delar av låghuset samt glastaket. Det innebär att en del av Riddar Jakobs lokaler, Direkten och kommunens trygghetskontor försvinner.

Dansstopp i Jakan när Riddar Jakob stänger

I maj ska Järfällahus rapportera tillbaka till kommunstyrelsen.

– Tanken är att man vill skapa en tryggare och mer öppen yta i området. Vi ser möjligheter att skapa en tryggare miljö genom att riva delar av låghuset, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Vad tänker du om att hyresgäster inte vetat vad som ska hända deras verksamheter då utredningen tagit tid?

– Det är ett uppdrag som är väldigt komplext och innefattar många olika delar, inte minst ett nytt kommunhus. Den komplexiteten och invägning av många perspektiv behöver få ta den tid som krävs för att det ska bli bra.

Kommer ni kompensera hyresgäster som väntat?

– Vi kompenserar inte pågående verksamheter som bedriver verksamheten som vanligt. Blir det ett beslut i fullmäktige och verksamhet påverkas negativt förs en dialog om kompensation men något beslut har ännu inte fattats och verksamheterna pågår.

Järfällahus utredning

Förra sommaren fick Järfällahus i uppdrag att utreda en rivning av hela låghuset och glastaket vid Posthuset. I december kom de med förslaget att riva en del av låghuset.

Utredningen visade att man då slipper bygga ett nytt fläktrum, att fler hyrsgäster kan stanna kvar och att arbetet skulle kosta 20 miljoner.

Källa: Järfällahus AB

Visa merVisa mindre