Framtid. Vad som händer med Bromma flygplats återstår att se, men Swedavia ser inte längre någon lönsamhet i att ha kvar flygplatsen till 2038. Foto: Mikael Andersson

Swedavia vill stänga Bromma flygplats i förtid

Konsekvenserna av coronapandemin har gjort att Swedavia inte längre anser att det är lönsamt att driva Bromma flygplats. Något som kan innebära att flygplatsen stängs innan hyresavtalet går ut 2038.

  • Publicerad 14:12, 14 sep 2020

Det är inte längre affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats. Det slår Swedavia fast i en sammanfattad slutsats av en konsekvensanalys man presenterade för näringsdepartementet på måndagen.

Flygandet har minskat eller rentav stannat av helt runtom i världen, något som Swedavia menar har förändrat flygmarknaden i grunden.

Bolaget öppnar därför upp för en förtida avveckling av flygplatsen.

– Flygmarknaden befinner sig i en kris som saknar motstycke. Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia, i ett pressmeddelande.

Flygbolaget Bra varslar anställda

Samtidigt säger Swedavia att en stängning av flygplatsen är ett politiskt beslut. Swedavia arrenderar marken av Stockholms stad, ett avtal som går ut 2038. Om flygplatsen avvecklas tidigare än så bedömer bolaget att den kommersiella flygtrafiken på Bromma kan inrymmas på Arlanda på kort sikt, men att det på längre sikt behövs ytterligare satsningar på att bygga ut Arlanda.

Swedavia skriver också i pressmeddelandet att en flytt av trafiken till Arlanda kan innebära att vissa orter i Sverige för försämrade flygförbindelser till Stockholm.

Politiken reagerar

Beskedet har fått politikerna i stadshuset på båda sidorna att reagera. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) skriver i ett pressmeddelande att beskedet innebär att regeringen måste ge tydliga garantier om Arlandas utveckling.

– Tillgängligheten och behovet av direkta flygförbindelser kan avsevärt påverka ett företags vilja att etablera sig eller investera. Beskedet om avvecklingen av Bromma gör att frågan om en kapacitetsökning av Arlanda i högsta grad aktualiseras, säger hon.

Oppositionen i sin tur har länge tryckt på att flygplatsen bör stänga för att ge plats för cirka 30 000 bostäder i området.

– Jag har länge sagt att det är dåligt för både klimatet och näringslivet att ha två flygplatser i Stockholmsområdet. Flygtrafiken behöver koncentreras till Arlanda för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för en långsiktig flygtrafik i Stockholmsregionen. Då kan vi också utveckla Arlanda med mer av elektrifiering och biobränsleinblandning, säger Karin Wanngård (S), i ett pressmeddelande.

Regeringen öppnar för tidigare nedläggning av Bromma

S: Höj hyran för Bromma flygplats

DEBATT: "Bygg ut Arlanda – och säkerställ att Bromma blir kvar tills dess"