Foto: Åsa Sommarström

Swedavia får rätt i flygbullerbråket

Det är ”i det närmaste ogörligt” att ta reda på vem som har rätt. Det slår miljöförvaltningen fast i frågan om huruvida Bromma flygplats bullertillstånd är felräknat. Därmed försvinner ett hinder för att bygga ut Bromma flygplats.

  • Publicerad 15:26, 9 maj 2016

Mitt i kunde i oktober avslöja att flygplatsbolaget Swedavias egna beräkningar av hur mycket Bromma flygplats får låta skulle kunna vara felaktiga. Något som skulle ha kunnat hota flygplatsens framtida utbyggnad, men också möjliggöra för tusenstals bostäder i Stockholm, bland annat i Marieberg på Kungsholmen. Bostäder som i dag inte får byggas på grund av väntat framtida flygbuller.

Stadens miljöförvaltning, som är tillsynsmyndighet för flygplatsen, lät det oberoende konsultföretaget WSP granska Swedavias egna bullermätningar, som ligger till grund för alla beslut kring flygplatsen.

Enligt bolagets rapport räknade Swedavia fel när den gamla bullergränsen, som kom till på 70-talet, skulle konverteras till en nyare standard år 2012.

Men Swedavia slog ifrån sig kritiken, något Mitt i kunde berätta i början av april. Enligt dem är omräkningen av bullerkurvan som gjordes 2012 korrekt.

Sammanfattningsvis menade Swedavia att WSP utgått från en ofullständig studie och dragit en felaktig slutsats.

Nu har miljöförvaltningen presenterat sitt utlåtande i frågan som officiellt ska beslutas på nästa möte i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 17 maj.

I utlåtandet föreslår man att staden nöjer sig med Swedavias svar och godkänner företagets redovisning.

”Att WSP som är en av de konsulter som har störst erfarenhet av flygbullerberäkningar i Sverige ifrågasätter omräkningen ger förstås anledning till oro.” skriver man i utlåtandet, men väljer ändå att gå med på Swedavias verklighetsbeskrivning.

Det saknas helt enkelt så mycket data och information från de 40 år gamla mätningarna att det skulle vara i stort sett omöjligt att komma till en definitiv slutsats, enligt staden.

– Svaret är att vi är nöjda nu, men det är klart att om det kommer mer signaler och nya tankar kan vi börja lyfta frågan igen, säger Jörgen Bengtsson som är handläggare för ärendet.

Därmed försvinner ett hinder för att bygga ut Bromma flygplats.