Kommunens krav på husbyggen i klassisk stil ställs främst på byggnader i centrala Upplands Väsby. Foto: Emil Salmaso

Sveriges Arkitekter kritiserar Väsbypolitiker

Branschorganisationen Sveriges Arkitekter kritiserar Väsbypolitikers krav på att bygga det nya området i Fyrklövern i klassisk stil. – De ska inte ska detaljstyra stil och annan utformning, säger förbundsdirektören Elisabet Elfström.

  • Publicerad 13:01, 4 mar 2020

Politiker ska se till att det som byggs är av hög kvalitet och uppfyller lagkraven, menar Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör på bransch- och fackorganisationen Sveriges Arkitekter.

– Hur arkitekturen utformas bestäms av platsens förutsättningar, ekonomi och vad den ska användas till. Att på förhand bestämma sig för en viss stil kan ge olyckliga resultat, säger hon.

Väsby kommun kräver klassisk stil

Att bygga på likadana hus som för 100 år sedan är inte möjligt i dag. Tekniker, lagar och människors behov och krav på miljöerna de befinner sig i har förändrats.

Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips

Men Upplands Väsby kommun vill att de nya husen i området Fyrklövern byggs i klassisk stil. I markanvisningstävlingen ingår ”klassisk arkitektur” som ett av kraven för nybygget, efter en enkätundersökning i vilken Väsbybor fick betygsätta byggnader från 1880 och framåt.

– Det har vi sett är något som människor verkligen uppskattar och som gör att de trivs i miljön de vistas, har kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) tidigare sagt till Mitt i.

”Vana styr smaken”

Enligt Elisabet Elfström är det är positivt om hus passar på en plats och i sitt sammanhang, men säger att det inte bara får handla om att kopiera fasader och till exempel strunta i detaljer och material som finns i många äldre hus.

– Det finns så många kunniga yrkesmänniskor i kommunerna och i samhällsbyggnadssektorn – låt proffsen få vara proffs.

Kommunen har gjort en enkätundersökning för att se vad folk föredrar. Resultaten har inte redovisats än, men det verkar som att en majoritet föredrar klassisk stil. Räknas inte det?

– Självklart. Enkäten är utformad så att människor har fått poängsätta hus som byggdes från 1880 och framåt och de allra flesta, allmänhet så väl som arkitekter, tycker om det befintliga, som är en del av kulturarvet och som man är van vid står på en viss plats. Det är inte samma sak som att bygga ett nytt hus i 1880-talsstil på en plats som i dag innehåller något annat.

Dragonvägen. Foto: Emil Salmaso