Stekt. Huset, som Stockholms domkyrkoförsamling hävdar såldes av misstag, ligger vid Brända tomten i Gamla stan. Foto: Pekka Pääkkö

Svenska kyrkan sålde hus av misstag – fall för hovrätten

I Gamla stan sålde Svenska kyrkan ett 1600-talshus – av misstag. En juridisk process drogs igång för att få tillbaka huset, men tingsrätten dömde till de nya ägarnas fördel. Nu ska saken upp i hovrätten.

  • Publicerad 16:19, 12 jan 2021

Det var 2003 som Svenska Domkyrkoförsamlingen, för 550 000 kronor, sålde ett gårdshus på Själagårdsgatan i Gamla stan. Först nio år senare, 2012, framkom det att köpet innefattade mer än så – i affären ingick även ett intilliggande 1600-talshus.

Församlingen menade att 1600-talshuset, med fyra hyresrätter och en lokal, följde med i köpet av misstag. Någonstans under säljprocessen försvann formuleringen "del av fastigheten" för att i kontraktet stå "fastigheten". Utifrån formuleringen innefattade affären nu inte bara gårdshusdelen, utan hela fastigheten, det vill säga även hyreshuset. Det skedde utan att församlingen märkte det.

Om försäljningen gällt hela fastigheten skulle köpeskillingen varit avsevärt högre än 550 000 kronor, menade församlingen. Därför borde köparen, företaget Androm AB, förstått att försäljningen bara gällde gårdshuset.

Androm, å andra sidan, menade att deras avsikt var att köpa hela fastigheten.

Köparen fick rätt

Församlingen stämde Androm i tingsrätten för att få tillbaka hyreshuset. 2018 kom tingsrättens dom. De gav Androm rätt, och församlingen dömdes även att betala företagets rättegångskostnader på 1,7 miljoner kronor.

Församlingen överklagade domen till hovrätten. De menar bland annat att tingsrätten dömt fel vad gäller köparens avsikt, och att Androm borde insett att försäljningen bara gällde gårdshuset. Därför ska hyreshuset vara kvar i församlingens ägo.

Hovrätten gav prövningstillstånd, och idag inleddes förhandlingarna.