Svenska kyrkan portas från Skogskyrkogården

I vissa butiker förbjuds glassen, hunden, korven. Vid Skogskyrkogården förbjuds numera prästen och diakonen. Men inte korven.

  • Publicerad 15:00, 17 okt 2012

Kyrkogårdsförvaltningen väljer i år att porta Svenska kyrkan från entréerna till Skogskyrkogården under Allahelgonahelgen. Sedan många år tillbaka har präster och diakoner stått vid grindarna, delat ut broschyrer och funnits till hands för personer som känner behov av stöd. I år blir det annorlunda.
− Säger vi ja till dem måste vi släppa in vartenda religiöst samfund. Det går inte, det blir kaos, säger Peter Östlund, enhetschef på avdelningen för kapellvärdar på kyrkogårdsförvaltningen till Kyrkans tidning.
Däremot kommer korvförsäljare att få stå kvar vid entréerna. Detta har utlöst en storm på twitter, och kyrkan har uppmanats att utbilda "korvgubbar i själavård".
Susanne Gorne, informatör på Årsta kyrka, tycker att kyrkogårdsförvaltningens beslut är minst sagt märkligt eftersom det aldrig varit något problem tidigare. Men kyrkan kommer dock att respektera beslutet.
‒ Däremot kommer präster promenera runt inne på kyrkogården, med sin prästkrage väl synlig. Och för alla som känner extra behov av stöd så är alla våra kyrkor öppna under Allahelgonahelgen. 
Kommer de korvförsäljare som får stå kvar utanför Skogskyrkogråden få någon snabb stödutbildning?
‒ Nej. Det är inte aktuellt.

FAKTA: Skrivet på twitter

"Gärna korv men först en rejäl präst. Eller imam med kycklingkorv för den delen."

"Dags att skaffa låda på magen under kragen."

"Prästerna, pastorer, imamer etc kanske får klä ut sig till klovgubbar/gummor för att kunna ge de sörjande stöd."

"Gränsen är nådd för religionsfobi när religiösa företrädare inte får vara tillgängliga för tröst och stöd vid gravarna."