Projektet är viktigt för Stockholms elnät, anser Svenska kraftnät. Foto: Mostphotos

Svenska kraftnät: ”Viss påverkan oundviklig”

Tunnelns placering är den bäst lämpade – och det är omöjligt att genomföra City link utan viss påverkan på omgivningen, skriver Svenska kraftnät i ett mejlsvar till Mitt i.

  • Publicerad 07:51, 5 jul 2018

Boendes kritik kring tunnelbygget och dess konsekvenser är hård. Men på Svenska kraftnät, det statliga bolag som planerar för projektet, poängterar man i ett mejlsvar till Mitt i Solna att miljöprovningar gjorts i domstol.

Tunnelns placering bedöms vara den bäst lämpade efter samråd med bland annat länsstyrelsen, kommuner och boende, uppger bolaget.

Man försäkrar att förändringar i grundvattnet kommer att följas upp och att byggnader vid behov ska besiktigas.

Hur ser ni på kritiken och farhågorna från de boende?

– Det är såklart tråkigt. Vi är måna om att ha en bra relation till närboende och strävar alltid efter att minimera påverkan både natur- och boendemiljöer. City Link är en viktig del i omstruktureringen av Stockholms elnät och behövs för att vi ska kunna möta kraven på elförsörjningen i området. Detta kan omöjligt göras utan viss påverkan på omgivningen. 

Vad händer med projektet om några inte skriver på markupplåtelseavtalet?

– Vi hoppas såklart att vi ska kunna komma överens med fastighetsägarna och att de ska skriva under avtalen. Väljer de att inte skriva under så kan vi söka om tillstånd från Lantmäteriet om tillgången till marken.