Förhoppning. Svenska Bostäder hoppas att snart kunna färdigställa 25 bostäder som nästan är klara. Foto: Victor Malmcrona

Svenska Bostäder bestrider fakturor för 50 miljoner

Bygget i kvarteret Plankan står stilla. Än har Svenska Bostäder ingen prognos på hur totalkostnad och tidplan påverkas. "Vi tittar på olika alternativ på hur vi kan gå vidare", skriver kommunikationschefen Jonas Elamsson i ett mejl.

  • Publicerad 05:27, 6 dec 2021

Nyligen valde byggentreprenören Serneke att dra sig ur det starkt kritiserade byggprojektet i kvarteret Plankan, med hänvisning till att de inte var överens med Svenska Bostäder om vem som skulle stå för ökade kostnader.

– Serneke håller på att avetablera sig från byggarbetsplatsen, vi har en bra dialog med dem angående det. Samtidigt tittar vi på olika alternativ för hur vi kan gå vidare, skriver Jonas Elamsson, kommunikationschef vid Svenska Bostäder, i ett mejl till Mitt i.

– En prioritet är att färdigställa de 25 hyresrätter som i stort sett är klara. Detta för att kunna hyra ut dem så snart som möjligt.

Bestridda fakturor

I samband med att avtalet hävdes bestred Svenska Bostäder ett antal fakturor från Serneke. Summan uppgår till ungefär 50 miljoner kronor.

– Det rör två delar. Det gäller utförda grundläggningsarbeten på gården, där parterna var överens om att det skulle bli dyrare än väntat. Svenska Bostäder har bestritt senaste fakturan av skäl vi inte fått en förklaring för, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke.

– Andra delen är påbyggnaden. Den blev dyrare på grund av att det krävts andra tekniska lösningar är som visades i projekteringen.

Är det inte anmärkningsvärt att man missat att komma överens om en så stor summa?

– Det är alltid en misslyckande när man inte kommer överens. Det är jättestora belopp. Vi är ett stort bolag, men inte så stora att det här inte är ett bekymmer för oss.

Hur parterna ska komma överens om kostnaden är inte klart än.

– Det är för tidigt att säga om det blir ett rättsligt efterspel, men det kan inte uteslutas.

Oklar framtid

Hur det här påverkar totalkostanden för projektet och tidplanen kan Svenska Bostäder inte svara på i nuläget, annat än att det kommer bli tidsförskjutningar.

– Vi analyserar situationen just nu för att skapa en tydlig bild av konsekvenser för både tidplan och kostnader, skriver Jonas Elamsson.

"Vi gör vad vi kan"

I veckan hölls ett informationsmöte med kvarteret Plankans hyresgäster.

Vad kan man säga till grannar som är oroliga?

– Vi fortsätter att hålla dem underrättade om läget. Vi gör vad vi kan för att detta inte ska ta längre tid än nödvändigt.

Plankan...

... ligger vid Högalidsparken, innanför Varvsgatan, Lundagatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan.

Befintliga hus får en påbyggnad och på gården byggs ett nytt hus. Totalt tillförs 162 bostäder.

Innan byggentreprenören drog sig ur var budet att inflyttning i påbyggnaden kunde påbörjas vid nästa årsskifte, i gårdshuset under 2023.

Källa: Stockholms stad/Svenska Bostäder

Visa merVisa mindre