Eken stod där sandskopan ligger. Exploatören i området frånsäger sig ansvaret. Foto: Anders Gustafsson

Svartfälld ek var 300 år – värd 1,5 miljoner

Den svartfällda eken var 300 år gammal och värderad till minst 1,5 miljoner kronor. – Det är otroligt sorgligt, man har tagit ner en gammal ek som är omöjlig att ersätta. Det är en sorglig historia, säger Gunilla Lundström, projektledare i Nacka kommun.

  • Publicerad 17:31, 21 feb 2017

Nacka kommuns jurist undersöker nu hur kommunen ska gå vidare med ärendet. Även kommunens miljöenhet och länsstyrelsen har kontaktats.

Enligt uppgift till Mitt i fälldes eken för att den utgjorde en fara för allmänheten, grenar ska ha fallit ner på den trappa som finns i närheten, liksom på bergbanan.

Gunilla Lundström kan inte bekräfta den uppgiften:

– Det är inget vi har hört av någon, säger Gunilla Lundström.

Den som anser att ett träd är farligt för allmänheten ska kontakta kommunen för att få tillstånd att fälla trädet. Det har inte skett i det här fallet, säger Gunilla Lundström.

I området byggs ett antal kontorsfastigheter om till bostäder. Den nu fällda eken stod utanför byggområdet.

Minst 300 år gammal

Eken var minst 300 år gammal och skulle kosta minst 1,5 miljoner kronor att ersätta.

– Vi är väldigt upprörda över det här. Vi utreder det vidare, säger Gunilla Lundström.

Såväl markägaren som exploatören har enligt Gunilla Lundström känt till att eken var skyddsvärd.

– Det har varit en diskussion med markägaren att träden (inne på det exploaterade området står en till ek) är viktiga för området, säger Gunilla Lundström.

Även eken som står inne i det exploaterade området är skyddsvärd:

– Vi har framfört synpunkter att man skyddar även den eken, den eken är också skyddsvärd. Vi är orolig för att den skadas, säger Gunilla Lundström.

Exploatören: Vi har inte fällt eken

Mitt i har varit i kontakt med exploatören som säger att det inte är de som har fällt eken. Exploatören har en samarbetsparter, ett annat bolag. Mitt i har sökt även det bolaget men har inte kunnat nå någon företrädare.

Eken bidrog till kulturmiljön och stadsbilden i området, säger Gunilla Lundström.

– Det är otroligt sorgligt, man har tagit ner en gammal ek som är omöjligt att att återplantera. Det är en sorglig historia.

Läs mer: Skyddsvärd ek fälld i Nacka strand

Läs mer om Nacka: Gränsen – så påverkar den Wayne och Pia