Svärsonen Anton Simberg är ofta hos Ulla. Han och hustrun Ida (Ullas dotter) kämpar nu för att hon ska få plats på ett äldreboende. "Om du fick bo på äldreboendet i Långbro skulle du vara ännu närmre oss, vi bor ju i Älvsjö", säger Anton. Ulla gör tummen upp till svar. Foto: Sacharias Källdén

Svårt sjuka Ulla nekas äldreboende

73-åriga Kransenbon Ulla kan varken äta eller dricka själv. Hon kan inte heller prata, gå eller sköta sin hygien, har starkt nedsatt syn, är ofta yr och känner sig otrygg i sitt hem. Ändå nekas hon plats på ett äldreboende.

  • Publicerad 06:40, 10 maj 2021

Det blir sämre och sämre. Jag är så yr.

Hur sjuk måste man vara för att få plats på ett äldreboende? Den frågan ställer sig 73-åriga Ulla och hennes anhöriga. Ulla, som bor i en tvåa i Midsommarkransen, vill inget hellre än att få en plats, men Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning säger nej.

– Det är obegripligt. Ulla kan varken äta eller dricka själv. Hon kan inte gå på toa eftersom hon ramlar när hon försöker gå. Hon kan inte prata och blir därför väldigt isolerad och hon kommer bara ut var sjätte vecka när hon ska till läkaren, säger hennes svärson Anton Simberg.

Intill honom i soffan sitter Ulla, med en Ipad i knäet. Mödosamt knappar hon in det hon vill förmedla – och sedan hörs en röst från plattan:

"Jag klarar mig inte själv och behöver mycket hjälp." "Det blir sämre och sämre. Jag är så yr", säger rösten. Ulla nickar bekräftande.

Ulla kommunicerar med en Ipad, som hon skriver på med möda. Foto: Sacharias Källdén

Tillståndet förvärras

Ulla har haft svår reumatism i många år. För två år sedan tillkom ett nytt problem – hon kunde inte längre prata. För ett halvår sedan fick hon diagnosen atypisk parkinson. Det är en obotlig sjukdom som bland annat påverkar talförmåga, sväljfunktion, motorik och balans. Möjligheten att lindra symptomen är små och tillståndet förvärras efter hand.

– Tidigare har Ulla inte velat in på äldreboende. Nu vill hon det eftersom hon känner sig otrygg, bland annat på grund av sin tilltagande yrsel och allt sämre syn. Hon har ramlat flera gånger och slagit sig, berättar Anton Simberg.

Platser finns

Platser på äldreboenden saknas inte. Nyligen erbjöds Ulla att välja mellan tre lägenheter hos Attendo Långbroberg. Men först måste Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning bevilja ansökan och där blev det alltså avslag, i slutet av april.

I dag har Ulla hemtjänst sex gånger om dagen och får hjälp med städning, tvätt och dusch. Efter en utredning anser man att Ulla får sina behov tillgodosedda genom de insatserna. Någon hänsyn till att Ulla snabbt blir sämre tas inte. Det är både hon och de anhöriga kritiska till, men enligt den beslutsfattande tjänstemannen är det enligt regelboken.

– Ett beslut utgår alltid från situationen här och nu. Om en person blir sämre kan vi alltid göra en ny bedömning, säger Carola Eriksson, biträdande enhetschef vid äldreomsorgsavdelningen.

Eftersom Ulla varken kan gå eller prata blir hon väldigt isolerad – hon kan ju inte ens ringa någon. Det blir mycket tv-tittande i soffan konstaterar svärsonen Anton. Ulla nickar bekräftande. Foto: Sacharias Källdén

Har överklagat

Carola Eriksson uttalar sig inte om det enskilda fallet, men betonar att det inte finns någon gräns för hur sjuk en person måste vara för att få rätt till äldreboende. En individuell bedömning görs från fall till fall utifrån hur behoven kan tillgodoses.

– Det händer att anhöriga gör en annan bedömning än vi. Därför är det rättssäkert att anhöriga kan överklaga, så att förvaltningsrätten kan titta på ärendet, säger hon.

Det har Ulla också gjort, tillsammans med svärsonen och dottern Ida. Ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten.

– Alla vårdande instanser säger att Ulla behöver bo på äldreboende. Vi blev chockade över avslaget och anser att utredningen är undermålig, säger Anton Simberg.

Ur förvaltningens beslut:

"Hägersten-Älvsjös sdf har tagit hänsyn till XXs hälsotillstånd och den funktionsnedsättning den innebär, däremot är bedömningen att behovet av hjälp, stöd och social interaktion i dagsläget kan tillgodoses genom insatser i ordinärt boende, och att ansökan därför ska avslås. Vid behovsbedömningen är utgångspunkten de behov som föreligger här och nu, och hur beviljade och erbjudna insatser kan till tillgodose dessa."

Visa merVisa mindre