Patienter som sökt vård har hänvisats till den vårdcentral där de är listade. Foto: Mostphotos

Svårt sjuka nobbades på vårdcentralen – var inte listade

Du behöver inte vara listad på en vårdcentral eller hos en husläkare för att få vård där. De är skyldiga att ta emot dig oavsett. Ändå nobbas patienter.

  • Publicerad 04:51, 11 jan 2020

Patientnämnden i Region Stockholm har fått in många klagomål från patienter som nekats vård med hänvisning till att de inte är listade.

Exemplen är flera. Här är några:

En man med hög feber och hosta fick köra många mil till den vårdcentral där han är listad, sedan han nekats hjälp där han befann sig.

En kvinna med akut värk i örat tvingades lista sig på vårdcentralen innan hon fick hjälp.

En cancersjuk kvinna behövde få den infart i armen där hon fick sin cellgiftsbehandling omskött, men nekades av vårdcentralen närmast bostaden med hänvisning till att hon var listad på en annan vårdcentral.

Vårdgivarna gör fel

Patientnämnden konstaterar att vårdgivarna gör fel och bryter mot patientlagen. Alla som har avtal med Region Stockholm är skyldiga att ta emot de patienter som söker vård, vilket också framgår av information på 1177 Vårdguiden.

Men regionens vårdgivare lutar sig mot det hänvisningsstöd som regionen ställt upp i något som kallas Vårdgivarguiden.

Otydlig information

Där lämnas utrymme att tolka kravet på listning olika. ”För vårdformerna husläkarmottagning och husläkarjour ska hänvisning ske till den mottagning där patienten är listad. Undantag: Vid akut behov av vård, det vill säga om brådskegraden är närmaste dygnet, skyndsamt eller omgående, gäller inte listning” står det där.

Patientnämnden anser att det är anmärkningsvärt att informationen är tvetydig, och kräver nu att hälso- och sjukvårdsnämnden ser till att hänvisningsstödet blir tydligare.

Inget nytt problem

Och det är inte första gången som frågan är uppe i nämnden. För ett par år sedan uppmärksammades liknande fall, där en husläkarjour haft krav på listning.

Fel av vårdcentral att kräva listning