Förvånade.I kommunhuset i Kramfors togs välfärdsförvaltningen på sängen över den plötsliga inflyttningen från flera Stockholmskommuner hösten 2019. Foto: Most Photos

Svart på vitt: Social dumpning är ett utbrett fenomen

Hösten 2019 anklagades Sollentuna, Solna och Sigtuna för att ”dumpa” socialt utsatta personer i glesbygdskommuner. Nu har Statskontoret utrett ”social dumpning” på regeringens uppdrag, och kommit fram till att fenomenet är utbrett.

  • Publicerad 16:10, 2 dec 2020

Det var Kramfors kommun som i fjol slog larm om att Stockholmskommuner hjälpte invånare med ekonomiskt bistånd att flytta till glesbygdskommuner för att bli av med dem och deras kostnader.

Kommunalråd från Kramfors och 18 andra glesbygdskommuner krävde att regeringen skulle gripa in och civilminister Lena Micko (S) lovade att snabbutreda frågan.

I februari fick Statskontoret i uppdrag att kartlägga fenomenet att personer med ekonomiskt bistånd tvingas flytta till en annan kommun för att få en bostad, och nu är utredningen klar.

Statskontoret kommer fram till att det är vanligt att utsatta uppmanas att flytta från rika kommuner med bostadsbrist till fattiga kommuner med överskott av bostäder.

"Aktiv medverkan"

Man väljer dock att inte kalla det för social dumpning då det enligt Statskontoret är nedvärderande mot dem som flyttar, och använder i stället formuleringen ”aktiv medverkan”.

Deras definition är: Aktiv medverkan är när en kommun genom sitt agerande får en person med ekonomiskt bistånd att flytta till en annan kommun, utan att personen själv har uttryckt en tydlig vilja att flytta.

Statskontorets skickade ut en enkät till alla kommuner och 24 procent av dem som svarade uppgav att de kräver att alla som får ekonomiskt bistånd ska söka bostad utanför den egna kommunen för att de ska få ekonomisk hjälp, trots att det strider mot socialtjänstlagen.

Fyra grupper utsätts

Enligt utredningen är det fyra grupper som utsätts för ”aktiv medverkan”: Nyanlända, personer med missbruk eller andra sociala problem, strukturellt hemlösa och personer i behov av skyddat boende.

Flera kommunföreträdare förklarar att barnen riskerar att bli de stora förlorarna genom de upprepade flyttar som ”aktiv medverkan” kan innebära, bland annat då upprepade skolbyten försämrar till exempel skolprestationerna.

Den viktigaste faktorn bakom ”aktiv medverkan” är bostadsbristen i många kommuner, men enligt Statskontoret kan ”det kan även finnas ekonomiska motiv bakom” även om det är ”tveksamt om någon kommun öppet skulle erkänna detta”.

Två förslag

Statskontoret slår fast att de inte kan göra något åt de bakomliggande orsakerna till problemet, men kommer med två förslag för att mildra och motverka konsekvenserna.

Det ena är att Socialstyrelsen ska uppdatera sina allmänna råd så att det blir tydligt att kommuner inte får kräva att mottagare av ekonomiskt bistånd ska söka bostad i andra kommuner.

Det andra handlar om bättre kommunikation och samverkan mellan kommuner.

Diskussion i Sollentuna

Hur ser det då ut i Sollentuna? Jo, frågan om ”social dumpning” diskuterades kommunfullmäktige i höstas då Roger Sjöberg (S) riktat en interpellation med direkta frågor till socialnämndens ordförande Seppo Karmitsa (KD).

Svaret blev att Sollentunas socialkontor under 2018 och 2019 hade hjälpt cirka 20 hushåll att flytta till ett dussin olika kommuner, ”men endast i tre fall har hushållen flyttat till glesbygd”. Dessa tre hushåll bestod av fyra vuxna och elva barn.

Enligt Seppo Karmitsa handlade det dock inte om ”social dumpning”. ”Vi har inte kommunarrest i Sverige och i de fall en invånare i Sollentuna inte kan bo kvar i Sollentuna kan det bli aktuellt för socialtjänsten att hjälpa till med bosättning i en annan kommun”, skrev han i sitt interpellationssvar.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Bedragare lurar äldre att de vill boka vaccinering

Nyheter Ber om bankuppgifter och e-legitimation Bedragare ringer runt till äldre och uppger att de kommer från 1177 Vårdguiden och vill boka tid för covid-vaccinering. Och för att kunna göra det behöver de bank-id eller inlogg på bankdosa.lördag 16/1 10:15

Facit efter krisåret: 2 196 Stockholmsföretag i konkurs

Nyheter Fortsatt tuff period väntar för många företagare Vi har tvingats se många butiker, restauranger och andra verksamheter slå igen under pandemin. Konkurserna i Stockholms län minskade ändå något sett över hela 2020 jämfört med året innan – men för...lördag 16/1 6:15

Tonåring sexofredande 7-årig pojke på fotbollsplan

Nyheter Dömd i tingsrätten: 60 dagsböter En pojke i tonåren har dömts i Attunda tingsrätt för sexuellt ofredande mot en 7-årig pojke. Gärningsmannen är tidigare ostraffad och dessutom ung, vilket påverkade påföljden som stannade vid 60...fredag 15/1 14:50