ALTERNATIVET. Det är bara två placeringar i Fredhällsparken som staden har utrett. Foto: Stockholms stad

Svårt hitta ny plats för stoppad fotbollsplan

I stadens utredning om en ny fotbollsplan på Kungsholmen utreddes två platser. Båda i Fredhällsparken.

  • Publicerad 15:43, 16 okt 2018

För cirka fem år sedan pekades Fredhällsparken ut som det bästa tänkbara alternativet för att bygga en 11-spelsplan, som ersättning för den som försvinner när delar av Stadshagens IP bebyggs.

Men nu har stadens nya styre sagt stopp för de planerna. Så var ska planen byggas?

Stopp för fotbollsplan i Fredhällsparken kan försena bostäder

Den nöten kommer snart att ligga på tjänstemännens bord. Och det lär bli ett tuff rackare att knäcka.

I utredningen som låg till grund för det tidigare beslutet utreddes faktiskt två platsalternativ. Båda i Fredhällsparken.

Faktum är att ingen annan plats har varit under en mer noggrann utredning utan mer på diskussionsnivå visar vår rundringning bland stadens olika förvaltningar.

”Hitta en annan plats för en 11-spelsplan på Kungsholmen? Lycka till säger jag då”, säger en kommunal tjänsteman vi har pratat med.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Så vilka platser har det snackats om?

Rålis. Men då handlade det främst om en 7-spelsplan så det ströks.

Konradsberg. En idé om att bygga en fotbollsplan på taket på den planerade idrottshallen, har fimpats bland annat för att det inte är tillräckligt med yta för en 11-spelsplan.

Sedan har det framförts olika förslag från politiskt håll men inget har utretts skarpt.

Centerpartiet har tidigare bland annat föreslagit parkeringsplatsen vid Fyrverkarbacken. Men det senare är inte stadens mark och även där är ytan ett stort frågetecken enligt en källa.

Liberalerna har tidigare velat utreda två platser i Konradsberg, eller rent av göra ett rejält omtag och stryka tänkta bostäder som ska ersätta bussdepån i Hornsberg.

Liberalerna svänger om Fredhällsplanen

Det senare ställer sig även Karlbergs BK bakom. De välkomnar beslutet att riva upp planerna för Fredhällsparken.

– Det har aldrig varit vårt önskemål att ha en bollplan i en park, långt bort och utan omklädningsrum. Vi har i flera år lobbat för att bygga ut Kristinebergs IP till ett bättre idrottsanpassat område med idrottshallar, fotbollsplaner, ytor för friidrott och tennishall istället. En sån lösning borde vara det mest rimliga i hela den här historien och politikerna får gärna ringa mig för att diskutera, säger Pelle Brädefors, klubbchef i KB som är kritisk.

– Staden vill inte ta bort parkmark för att bygga bostäder men kan ta bort idrottsmark. Det är nästan löjeväckande.