Uppföljning. Socialnämnen har i ungefär två år följt upp besluten som överklagats till socialförvaltningen. Foto: Elinor Karlin

Svårt att vinna i domstol utan jurist

Kommunens LSS-beslut håller i domstol – ett tecken på att de är rättssäkra, menar socialnämndens ordförande. Men den synen delas inte av intresseorganisationen FUB. "De som omfattas av LSS ska ha rätt till rättshjälp", säger Eva Borgström.

  • Publicerad 17:10, 18 mar 2020

Får man inte rätt i domstol så kan man överklaga till kammarrätten.

Flera familjer i Vallentuna har fått stora förändringar i antal LSS-timmar under 2019. Enligt kommunen är förändringarna ett resultat av ändrade arbetssätt. Familjerna har kritiserat den nya hållningen, men enligt kommunen är minskningen i antal timmar inte kopplat till besparingar.

Flera Vallentunafamiljer får minskat LSS-stöd

– Sedan två år tillbaka har vi fått tillgång till alla domstolsprotokoll, och det vi kan se är att besluten som tas av tjänstemännen, de håller i princip alltid i domstol, säger Torbjörn Einarsson (C), ordförande i socialnämnden. 

Chanserna minskar

Samtidigt kan det vara svårt att få rätt i domstol. Enligt en undersökning som FUB genomförde 2016 så kan det göra stor skillnad i ett mål om man anlitar ett eget juridiskt ombud. Den undersökningen håller även i dag, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på riksförbundet FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 

Socialchefen om kritiken mot minskat LSS-stöd

– Chansen att få rätt i förvaltningsrätten minskar betydligt om man inte har ett juridiskt ombud. En viktig fråga för oss är därför att personer som omfattas av LSS ska ha rätt till rättshjälp. Så är det inte i dag.

Drabbar många

Torbjörn Einarsson känner till problemet, men kan inte svara på om rättssäkerheten är i fara när så många människor nu upplever att de behöver överklaga sina beslut i domstol, utan att de har rätt till att få ett juridiskt ombud.

– Det är en svår fråga, som egentligen berör alla typer av fall när en enskild person överklagar i ett myndighetsbeslut. Men man får utgå från att domstolar ändå gör korrekta bedömningar. Får man inte rätt i domstol så kan man överklaga till kammarrätten, säger Torbjörn Einarsson. 

Inga minskade kostnader

Enligt socialförvaltningens verksamhetsredovisning för 2019 så la man ungefär lika mycket pengar på LSS-insatser som 2018: 217,6 miljoner, jämfört med föregående års 208,8 miljoner. Kostnaderna har alltså i praktiken ökat något. 

– Det förvaltningen säger sig ha gjort, och det vi från politikens håll ser att de gör, är att de fattar nya beslut som tycks vara bättre grundade i lag och prejudikat, säger Torbjörn Einarsson. 

Så säger fyra föräldrar:

"Vi är uppe i förvaltningsrätten nu. Det har tagit enormt mycket tid och energi att skriva överklagandet och göra tillägg i efterhand, samtidigt som man arbetar heltid om dagarna för att sedan skriva överklagandet på nätterna"

“Det är inte jättekonstigt att förvaltningsrätten gick på kommunens linje att avslå korttidsboende, eftersom de sa att vårt barn klarade så pass mycket själv utan stöd. [...] Det stämmer inte enligt oss föräldrar.”

“Jag jobbar med LSS-frågor i en annan kommun och ser hur olika man tillämpar LSS jämfört med Vallentuna. Jag tillsätter personal till de som är mycket mindre isolerade än mitt barn, som inte blir beviljat någonting från Vallentuna.”

“De har inte varit hemma hos oss och handläggaren hälsade inte på i skolan före beslutet. De träffade mig och mitt barn en halvtimme på kommunkontoret.”

Visa merVisa mindre