Foto: Stefan Källstigen

Svårt att ta del av beslutsunderlag i Salem

Som enda kommun i länet publicerar Salem inte sitt beslutsunderlag i kommunens olika nämnder digitalt, varken före eller efter ett sammanträde. I stället måste man aktivt höra av sig till kommunen och begära ut det om man vill veta vad som ligger till grund för ett kommunalt beslut.

  • Publicerad 12:16, 11 okt 2021

Det är upp till varje enskild kommun att besluta om hur man vill dela upp det kommunala nämndarbetet, och i Salem har man gjort den enligt följande: barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.

Det är i nämnden som de politiska besluten inom varje område tas, och varje till varannan månad (med undantag för sommaren) samlas nämndens ledamöter för att ta nya beslut.

Inför varje möte har kommunens tjänstemän (förvaltningarna) förberett underlag för att ett beslut ska kunna tas. I alla kommuner i Stockholms län läggs detta ut digitalt i regel en vecka innan sammanträdet – med undantag för Salem. Här måste den intresserade invånaren istället höra av sig till respektive nämnd och begära ut underlaget.

Har lyfts internt

När Mitt i hör av sig till samtliga nämndsekreterare i Salem om varför det är så, är svaret att frågan har lyfts internt tidigare i år och att man efterfrågar ett övergripande beslut.

"Om handlingarna publiceras för barn- och utbildningsnämnden så ska de även göra det från socialnämnden etc", skriver Ida Wredh, nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden.

Men inget sådant beslut är på gång.

"Det pågår ingen övergripande beslutsprocess som avser att publicera nämndhandlingar på nätet. Kansliet kommer att se närmare på detta", skriver Ulrica Mellergård, kanslisamordnare i Salem.

"Tillgängliga så långt det går"

Efter att frågan ställts till styret i kommunen kan digitala nämndhandlingar vara på gång. Åtminstone ska kommunen undersöka saken, meddelar Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Jag vill gärna att vi har digitala handlingar tillgängliga så långt det går. Vi kommer nu att låta tjänstemännen undersöka frågan så att vi förhoppningsvis kan ha digitala handlingar till alla nämnder, exklusive handlingar som omfattas av sekretess", skriver han i ett mejl till Mitt i.