Årskorten står och tickar pengar men SL vill inte betala tillbaka. Foto: Mitt i

Svårt att få pengar tillbaka för SL-kort – en av tio lyckas

För många stockholmare står dyra SL-kort bara och tickar pengar just nu – för med kollektivtrafiken får de inte åka. Hittills i år har endast 142 årskort betalats tillbaka.

  • Publicerad 04:55, 23 jul 2020

Ända sedan i våras har coronapandemin fått stockholmare att tänka efter före de reser med kollektivtrafiken eller, i många fall, fått dem att inte resa alls. SL har varit tydliga och uppmanat alla att undvika onödiga resor.

– Jag har åkt en gång sedan SL meddelade att man inte skulle för att jag skulle på läkarbesök. Då hade jag både munskydd, handskar, visir och såg extra ilsken ut för att ingen skulle komma nära, säger Sophie Krepp som bor på Lidingö.

Sophie Krepp bor på Lidingö och får nu stanna hemma när kollektivtrafiken inte är ett alternativ. Foto: Privat.

Irriterad på modellen

Sophie Krepp är pensionär och upprörd över att SL vägrar betala tillbaka pengarna som hon förlorat under tiden hon inte kunnat använda sitt kort. Framför allt är det SL:s återbetalningsmodell, som innebär att ett årskort efter drygt tre månader inte längre har något värde, som gör henne irriterad.

– Jag begriper inte principen. Hur kan man fortsätta åka på ett kort som inte längre är värt något?

– Allting är så motsägelsefullt. SL står inte med piskan och förbjuder mig från att åka, men jag får ändå inte göra det. Därför förstår jag inte varför SL inte kan ge tillbaka mina pengar, säger Sophie Krepp.

Fakta

Så funkar återbetalningen

LÄMNA TILLBAKA BILJETT SOM BÖRJAT GÄLLA:

Ett biljett som börjat gälla minskar i värde för varje dag som går. Efter en viss tid anses biljettens värde vara förbrukat – även om inte giltighetstiden gått ut.

Avdraget på ett vuxet årskort, som kostar 9 770 kronor, är 107 kronor per dag. Det innebär att biljetten efter drygt 91 dagar inte längre har något värde.

För att få tillbaka hela summa av ett årskort ska biljetten inte aktiverats.

ÅTERKÖP AV BILJETT OM TRAFIKUTBUDET ÄNDRAS:

Om SL-trafiken förändras på ett sätt som inte gick att veta när biljetten köptes och har stor betydelse för resenären, kan SL köpa tillbaka biljetten. Återköpen hanteras av SL:s kundtjänst.

Trafikförändringar som regelbundna tidtabellsändringar och ändringar som SL informerat om går inte att få ersättning för. Inte heller problem relaterade till corona eftersom att trafiken fortfarande kör som vanligt.

För att få tillbaka pengar krävs att resenären förklarar hur förändringen av trafiken gjort att planerade resor inte kunnat göras som vanligt.

Om resenären uppfyller kraven av återköp betalas biljettens pris delat på antalet dagar som den är giltig, gånger antalet dagar som är kvar på giltighetstiden ut.

Källa: SL
Visa merVisa mindre

Många är upprörda

Många stockholmare delar Sophie Krepps besvikelse på SL:s ovilja att betala tillbaka outnyttjade årskort. Läsare som hört av sig till Mitt i är precis som Sophie Krepp arga över återbetalningsmodellen.

Flera tycker att det åtminstone borde gå att frysa korten.

– För mig som pensionär handlar det om mycket pengar som nu bara kastas bort. Jag tycker i alla fall att man borde kunna frysa korten eller få tillgodokvitto. Men nu är det morsning och good bye, säger Sophie Krepp som flera gånger klagat hos SL.

Väldigt få återköp

Sedan januari i år har SL betalat tillbaka 70 vuxna och 61 rabatterade årskort. Av dem är 75 kort återköpta innan de börjat gälla och kunderna har därmed fått tillbaka hela beloppet. I 67 fall har SL gjort ett återköp av aktiverade biljetter och kunderna har då fått en del av beloppet tillbaka.

I pengar har SL betalalt tillbaka strax över 800 000 kronor.

Men 142 återbetalade årskort är ett litet antal i relation till hur många stockholmare som ansöker om att få pengar tillbaka. Sedan januari har SL fått in 1 318 förfrågningar. 

Om SL kommer att ändra sig i frågan gällande återbetalning återstår att se. Först efter sommaren kommer man att fatta ett beslut.