Parvin Banisadr och Arion Chryssafis kan summera historiskt låga siffror för antalet bidragsberoende. Milstolpen firades med tårta. Foto: Läsarbild Pressbild/Mostphotos

Svaret från Solna: ”Kramfors är välkomna hit”

I Solna kommer det kraftiga reaktioner på anklagelserna från Kramfors om ”social dumpning”.

  • Publicerad 06:02, 10 okt 2019

Lars Rådén (M), kommunalråd i Solna med ansvar för arbete och integration, menar att Kramfors kommer med vad han kallar befängda och lögnaktiga påståenden.

– Jag tycker att det har varit en ovärdig och tråkig diskussion om det här i Kramfors. Solna kan inte bestämma var människor ska flytta, vi är en kommun där det pågår en ständig inflyttning och utflyttning.

Lars Rådén (M)

Vi tipsar om att ställa sig i bostadsköer och hjälper till så gott vi kan, men det är en helt annan sak än att vi skickar iväg personer

Enligt anvisningslagen från 2016 är kommunerna skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända för bosättning. Sedan 2016 har drygt 900 flyktingar placerats i Solna. De nyanlända får så kallade sociala kontrakt som löper på två år och kommunen ger inte någon förtur i den långa bostadskön till personer som kommit till kommunen som flyktingar.

– Vi lägger ett ansvar på den som kommer att hitta boende, men ger ett omfattande stöd för att de ska hitta egen bostad och vi lyckas få ut över 70 procent i arbete av de flyktingar vi jobbar med. Men situationen är svår för flyktingar som anvisas till Solna att hitta bostäder och många väljer därför att vända sig till andra delar av landet, säger Lars Rådén.

Hur aktiva är Solna när det gäller att tipsa om bostäder på andra orter?

– Vi tipsar om att ställa sig i bostadsköer och hjälper till så gott vi kan, men det är en helt annan sak än att vi skickar iväg personer. Vi kan bara ge råd och vägledning i processen att hitta bostad.

Kramfors beskriver att det för utsatta personer blir ett val mellan att bli bostadslös i Solna eller att få en betald flytt till glesbygden, vad säger du om det?

– Jag köper inte den beskrivningen. Om du kommer som flykting till Sverige har du ett eget ansvar att hitta en egen bostad, precis som alla andra personer. Vi hjälper människor att leta efter bostad och om de hittar boende på en ort där det inte är tio års bostadskö är det deras eget val om de vill flytta.

Historiskt låga siffror

Siffrorna för september visar att 140 hushåll fick ekonomiskt bistånd, vilket är en historiskt låg siffra för Solna och något som nyligen firades med tårta.

Lars Rådéns partikollega, socialnämndens ordförande Arion Chryssafis, menar att det inte finns något samband alls mellan Kramfors påståenden och det låga antalet personer som får ekonomiskt bistånd i Solna.

– Eftersom vi är bra på att få människor i arbete blir trycket på socialtjänsten i Solna inte så stort. Dessutom har vi ett bra stöd till personer med en social problematik. Vi dumpar inte över några personer med sociala problem till någon annan, säger Arion Chryssafis.

Har du ändå förståelse för att det i det här läget kan sticka i ögonen att ni kan fira låga siffror för ekonomiskt bistånd?

– Nej, jag förstår inte hur man kan vända det till något negativt att en kommun har gjort ett bra jobb, det blir väldigt skevt. Solna hade långt före flyktingkrisen ett lågt bidragsberoende. Kramfors är jättevälkomna hit till oss för att se hur vi jobbar med ekonomiskt bistånd.

En lång rad insatser

Långt och hårt arbete med att få ut människor i jobb ligger bakom de låga siffrorna, enligt Parvin Banisadr, enhetschef för socialförvaltningens ekonomi och arbetsmarknadsenhet.

Att tidigt erbjuda rätt insatser och stöttning har gett resultat. Hembesök, arbetsträning, utbildning och försöka skapa förutsättningar för egen försörjning är andra exempel på framgångsfaktorer. Man hjälper också utsatta personer att hitta bostad, men enligt Parvin Banisadr känner socialförvaltningen inte igen sig i Kramfors påståenden.

– Vi hjälper personer att ställa sig i bostadskö om de inte kan göra det själva. Då kan det dyka upp bostäder i olika delar av landet. Vi kan inte hindra folk från att flytta där de får bostad, säger Parvin Banisadr.

Spänner bågen

Framöver siktar Solna på att ännu färre ska vara beroende av bidrag:

– Vi ger inte upp, men vi är samtidigt bundna av vad som händer i samhället i övrigt. Blir det lågkonjunktur med många arbetslösa eller det kommer en period mer fler flyktingar kommer fler att söka hjälp och stöd, konstaterar Parvin Banisadr.