FÖRSVAR. Covid-sjuka vid äldreboenden skickades visst till sjukhus, skriver hälso- och sjukvårdsförvaltningen i sitt svar till Ivo. Foto: Mostphotos

Svar på tal om brister i covidvården på äldreboenden

Vården av covidsjuka på en del äldreboenden har varit undermålig. Det konstaterade Inspektionen för vård och omsorg i höstas. Nu ska Region Stockholm svara på kritiken.

  • Publicerad 12:24, 14 jan 2021

På fredag den 15 januari har hälso- och sjukvårdnämnden ett extrainsatt möte där politikerna ska ta ställning till regionens svar på kritiken om läkarinsatserna på äldreboendena under coronapandemin.

Skarp kritik mot covidvården på äldreboenden

Inspektionen för vård och omsorg gjorde i höstas en särskild tillsyn vid 15 särskilda boenden för äldre i regionen, och konstaterade bland annat att äldre som drabbats av covid-19 inte fått den vård och behandling som de borde ha fått, och att ordineringen av vård i livets slutskede inte gått rätt till.

Flera läkarföretag

Det är kommunerna som är ansvariga för boendena, men när det gäller läkarinsatserna är det regionen som har ansvaret via ett antal läkarföretag.

Läkarbrister på äldreboenden kan vara avtalsbrott

Efter tillsynen i höstas fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen yttra sig i ärendet. Tjänstemännen medgav då att ansvar för smittskydd, vårdhygien, dokumentation och samverkan behöver förbättras "i skenet av pandemin".

Men när det gäller kritiken om att äldre covidsjuka inte fått träffa läkare, inte fått syrgas, inte skickats till sjukhus och fått palliativ vård utan individuell bedömning, slår de ifrån sig.

Skydda äldre

Det regelverk som togs fram i mars, och senare reviderades, var "ett stöd i en eskalerande katastrofsituation" för att skydda multisköra äldre från att hamna i en "förmodad kaotisk" sjukhusmiljö, skriver de.

De betonar att individuella bedömningar förordats, och att det kan göras digitalt, via telefon eller med fysiska besök. Möjligheten till digitala bedömningar kan dessutom göra tätare avstämningar möjliga, menar de.

Hög frånvaro

Att det finns brister i journalföringen förklaras med att det varit svårt hinna med, då personalfrånvaron varit hög.

Tjänstemännen uppger också att en genomgång av palliativregistret visar att många covid-19-patienter remitterats till sjukhus och avlidit där, och att andnöd var vanligare hos dem än hos de som dött på ett äldreboende.

Brister som ska åtgärdas

När nu hälso- och sjukvårdsnämnden svarar Ivo ska de redogöra för hur de ska komma tillrätta med bristerna på framför allt de här punkterna:

✔️ Äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

✔️ Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

✔️ Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

✔️Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.