Svar om hemliga arvoden sågas: ”Blandar bort korten”

I veckan svarade Österåkers kommun på en rad frågor från kommunens revisorer om alliansens arvoden för ”hemliga” möten. Svaret sågas totalt av oppositionen, – S, V och MP. Även SD och RP är kritiska.

  • Publicerad 15:15, 8 nov 2019

Den som hoppats få veta hur ”alliansberedningen” och ”allians-AU” bildades genom att läsa kommunens 55-sidiga svar till kommunens revisorer lär bli besviken.

Fortfarande oklart vem som beslutat

I stället för att hänvisa till ett protokollfört beslut där det framgår vem som fattat beslut är svaret helt kort att alliansen ”låtit bilda” de två grupperna.

– Svaret från alliansen till revisionen kan inte ses som något annat än ett sätta att försöka blanda bort korten, istället för att lägga dom på bordet, säger Fransisco Contreras, Vänsterpartiet, och får medhåll av S, MP, RP och SD som också underkände svaret.

Expert till SVT: Alliansens arvoden är inte lagliga

”Alliansberedningen” och ”allians-AU” har funnit under många år, men blev inte kända förrän tidigare under hösten sedan S granskat alla
förtroendevaldas arvoden och upptäckte dittills okända debitkoder på kommunens lönekontor.

Arvoderade politiker godkände svar

Exakt vad de två grupperna sysslat med är okänt eftersom det inte finns några mötesprotokoll. Flera av allianspolitikerna i kommunstyrelsen som valde att godkänna svaret till revisorerna har själva lyft arvoden genom att gå på mötena.

Är ni nöjda med svaret?

– Formellt sett har vi inte fått svaret än och har satt tiden till 11 november, så det får vi se då, säger Bengt Olin (S), ordförande för kommunens revisorer.

– Då ska vi ta det till diskussion i hela arbetsgruppen. Vi är sju stycken som ska titta på det.

I kommunrevisionen ingår tre politiker från oppositionen och fyra från alliansen. Revisionen jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige och ska vara oberoende och objektiv när den kontrollerar så att kommunen sköts rätt.

Kommunens revisorer: Allvarligt om man brutit mot reglerna