Så här skulle den nya bastuanläggningen i Tanto kunna se ut, enligt ett förslag från Tanto Bastuförening. Foto: Tanto Bastuförening

Svalt intresse från staden för ny bastu på Söder

Bastun i Tanto blir allt mer populär. På bara ett par år har antalet badande nästan dubblerats. Föreningen som driver anläggningen hoppas nu kunna bygga större, men stadsdelens respons är ljummen.

  • Publicerad 13:55, 16 okt 2020

Sedan bastun i Tanto togs i bruk 2016 har den reparerats flera gånger. Anläggningens bäst före-datum har passerats och bastun borde bytas ut, slår Tanto Bastuförening fast.

Det är också ett högt tryck för att få bada, med timslånga köer i vissa fall.

Om bastun ändå ska bytas ut borde anläggningen byggas om för att kunna ta emot fler besökare, menar föreningen.

– Det är många som vill bli medlemmar och komma på våra öppna pass, så den skulle må bra av en utökning, säger Daniel Fischier, ordförande i Tanto Bastuförening.

Därför föreslår föreningen att anläggningen görs större, och få två basturum och ett delbart omklädningsrum för herrar och damer.

– Då skulle den öppnas upp mer för allmänheten och bli tillgänglig för fler, säger Daniel Fischier.

Den uppskattade kostnaden för det nya bygget uppgår till ungefär 1,5 miljoner kronor, som skulle delas av bastuföreningen och stadsdelen.

Så föreslås nytt kallbadhus i Riddarfjärden bli

Blir för dyrt

Förvaltningen ställer sig dock kritisk till förslaget. En större anläggning innebär att en hel del juridiska frågor måste redas ut, och de ökade kostnaderna hade krävt att medel togs från andra av stadsdelens verksamheter.

För den befintliga bastun saknas en del tillstånd, så förvaltningen föreslår istället att det rättas till och att den gamla bastun behålls.

– Vi förstår förvaltningens resonemang och hoppas vi kan ha en dialog om hur vi kan lösa saken. Kanske finns det möjlighet att vi jobbar vidare med förslaget själva, säger Daniel Fischier.

Beslut i frågan ska tas av Södermalms stadsdelsnämnd 22 oktober.