Trålaren Clipperton har i vår har den kört skytteltrafik mellan Stockholms skärgård och fiskmjölsfabrikerna. Foto: Mostphotos

Artikeln in korthet

Vad gäller saken?

✔️Ett nytt storskaligt fiske har pågått under våren utanför Stockholms skärgård. Effektiva industritrålare riktar in sig på strömmingen just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig.

✔️Strömmingen säljs till danska fiskmjölsfabriker och blir foder för fiskodlingar.

✔️Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger så mycket strömming som alla länets yrkesfiskare tillsammans.

✔️Fisket är helt lagligt. Trålarna håller sig inom kvoterna, men tar upp väldigt mycket på kort tid och på begränsad yta vilket hotar hela ekosystemet i Stockholms skärgård eftersom strömmingen är central för det marina livet här, enligt experter.

✔️Stockholm yrkesfiskare vittnar om kraftigt minskade fångster av strömming.

Visa merVisa mindre

Supertrålaren fiskar 175 gånger mer än länets yrkesfiskare

En ny typ av industrifiske tar upp så mycket strömming att det hotar hela ekosystemet i Stockholms skärgård. Men ägaren till ett av de största fartygen värjer sig mot kritiken. – Vårt fiske är hållbart, säger han.

  • Publicerad 04:58, 29 apr 2020

Detta är del två i Mitt i:s granskning av det nya industrifisket i Stockholms skärgård.

Del 1: Nya trålarnas riktade fiske hotar skärgårdens liv

Del 3: Stockholms fiskare vittnar om kraftigt minskade fångster

Del 4: Därför får industritrålarna fortsätta sitt skadliga fiske


Länsstyrelsen har varnat för den nya form av fiske som pågår utanför Stockholms skärgård. Nya effektiva industritrålare fångar stora mängder strömming strax utanför skärgården, vilket får stora konsekvenser för hela ekosystemet.

En av de största trålarna heter Clipperton och kommer från Donsö på västkusten. Den är 63 meter lång och har 4 000 hästkrafter och plats för en besättningen på 12 man som jobbar i skift.

”Hållbart fiske”

– Vårt fiske är hållbart. Det är ju ingen idé att såga av den gren vi sitter på, säger Marcus Backman, en av ägarna.

Han ifrågasätter länsstyrelsens beskrivning av industrifisket.

– Det stämmer inte att vi riktar in oss på stimmen innan de leker. Strömmingen leker senare på året och närmare kusten, då är vi inte där.

Fiskas mindre i dag

Tvärtom, menar han, fiskas det mindre strömming i dag är tidigare.

– Innan var vi fler båtar som fiskade totalt sett mer, nu är vi färre och även om var och en av oss tar upp mer så är det totalt sett mindre fångster, säger han.

Dessutom håller trålarna sig inom fiskekvoterna, där Sveriges kvot bara är en mindre del av Östersjöns, påpekar Marcus Backman. Det fiskades mer strömming i Östersjön för 20 år sedan, säger han.

Om man då tar ut hela kvoten i en liten del av havet, så blir konsekvenserna stora

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent

En faktakoll visar att det stämmer. Då var båtarna fler, men mindre. Nu är båtarna färre, men större. Det har fört med sig att fiskandet har koncentrerats, både i tid och plats.

– I dag är fiskebåtarna färre, men sjukt effektiva. De följer reglerna och kvoterna, men eftersom man koncentrerar fisket till mindre område och kortare tid blir det lokala uttaget så otroligt mycket större och det skadar strömmingsbeståndet mer, säger Henrik C Andersson länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Stockholm.

Ett problem med fiskekvoterna är att de sätts för hela Östersjön, som att det var ett stort bestånd av strömming.

– Men mycket talar för att det snarare är flera bestånd. Om man då tar ut hela kvoten i en liten del av havet, så blir konsekvenserna stora, säger han.

Clipperton har på egen hand fiskat upp 175 gånger så mycket strömming som alla Stockholms fiskare tillsammans.

Clipperton vs. Stockholms alla fiskare

Loading…

Strömmingsfångster till och med 6 april i år i Östersjöns delområde 29 där Stockholms län ingår. Källa: Havs- och vattenmyndigheten 

Det såg ungefär likadant ut förra året. Då fiskade Clipperton upp 904 091 kilo strömming i Stockholms län jämfört med 13 279 kilo i sammanlagd fångst för alla Stockholms läns fiskare.

Och Clipperton är inte ensam. Tillsammans har industritrålarna tagit upp 3 160 450 kilo strömming i länet, hittills i år.

– Det här får katastrofala följder för hela skärgården. Strömmingen är motorn i skärgårdens ekosystem, säger Henrik C Andersson.


Nästa del i granskningen:

Supertrålaren fiskar 175 gånger mer än länets yrkesfiskare