38 våningar. Norr om Regulatorbron ska den nya stadskärnan växa fram med höga hus upp till 38 våningar. Foto: BIG arkitekter

Superhögt och jättetätt när Flempan blir stad

Visionen om en ny affärsstad med skyskrapor i Flemingsberg har kommit ett steg närmre att bli verklighet. I dag går planerna ut på samråd med spännande nya detaljer som en möjlig förlängning av Spårväg syd, 5 000 nya bostäder och skyskrapor uppemot 38 våningar höga.

  • Publicerad 17:47, 21 okt 2019

Den nya stadskärnan byggs som en fortsättning på Grantorp genom en överdäckning av Huddingevägen och järnvägen. Tanken är att det ska överbrygga den barriär som vägen och spåren i dag bildar. Men vad tycker du? Blir det här bättre? Planerna är ute på samråd fram till den 29 november. Foto: BIG arkitekter

I dag har Huddinge kommun publicerat ett nytt planprogram för Flemingsbergsdalen, eller som det har kommit att kallas efter sitt arbetsnamn: Stockholm South Business District. Programmet är ett konkret förslag på hur den nya internationella affärsstaden ska byggas. Men än så länge har inget beslutats. De som bor i närområdet har möjlighet att tycka till om planerna i det samråd som pågår fram till den 29 november.

Det hörs i arbetsnamnet Stockholm South Business District. Tonvikten ligger på arbetsplatser och kontor. 35 000 nya arbetsplatser ska skapas i den nya stadsdelen, enligt det nya planprogrammet. Och 5 000 nya bostäder.

Sanningen om Flempans hånade namnbyte

Området omfattar dels de gamla pendelparkeringarna på bägge sidor av Regulatorvägen. Här ska själva stadskärnan växa fram, är planen. Husen ska bli höga, de högsta bland Sveriges högsta med 30–38 våningar. Stadsbilden kommer bli betydligt tätare än Stockholms innerstad. Här ska det huvudsakligen vara kontor och evenemang.

Bostäderna byggs i något lägre stadsbebyggelse i det som i dag är ett industriområde och det skogsparti som skiljer industriområdet från bostadshusen i Visättra.

Riskerar det här att bli en spökstad när alla som jobbar har åkt hem?

– Nej, det är just det man kommer undan när man blandar kontor, boende och butiker i samma område, då får man liv 24/7. Så absolut inte, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege som leder arbetet med den nya affärsstaden.

När samrådsprocessen är över kommer Huddinge kommun ta fram nya detaljplaner för området. Så fort de börjar vinna laga kraft kan bygget börja. Klaus Hansen Vikström hoppas kunna sätta spaden i marken redan i slutet av 2020 eller i början av 2021.

Däcka över järnvägen

För att få plats med fler byggnader och för att överbrygga den barriär som järnvägen och Huddingevägen i dag skapar mellan Flemingsbergs två delar är planen att däcka över järnvägen och Huddingevägen norr om Regulatorbron. På bron byggs ett nytt resecentrum.

Nya flervåningshus byggs som en förlängning av Grantorps färgglada hus ut över trafiken som susar förbi i en nedsänkt tunnel.

– Området runt Regulatorbron är det mest spännande i det här projektet. Det ska bli spännande arkitektur och hög densitet. Flemingsbergs nya siluett startar där med höga hus, hotell och kontor, säger Klaus Hansen Vikström.

Förläng Spårväg syd

En ny spårväg planeras mellan Älvsjö och Flemingsberg. Planen har ursprungligen varit en slutstation uppe på Regulatorbron. I det nya planprogrammet föreslås att spårvägen i stället fortsätter ner i Flemingsbergsdalen.

Här ska söderorts nya spårväg dras fram

Jätteprojektet Spårväg syd startar tidigare

Ny jättearena för evenemang

HuddingeDirekt har tidigare berättat att Fabege planerar en arena som skulle kunna bli så stor som Globen för idrott, konserter och evenemang i Flemingsbergsdalen. I planprogrammet presenteras inga konkreta planer, men mark är avsatt för en "större evenemangsbyggnad".

Fabege vill i nuläget inte berätta mer om vad det ska bli av dessa lösa planer, det skulle kunna landa i allt från en arena till en mindre scen för underhållning.

Energipositiv stadsdel

När planprogrammet nu går ut på samråd kan man också ta del av bland annat bulleranalyser och ett hållbarhetsprogram. Ambitionen är att den nya stadsdelen i Flemingsbergsdalen ska bli energipositiv – alltså producera mer energi än den förbrukar.

"Byggnaderna och kvarteren är energieffektiva, förvaltas med innovativa lösningar och en stor del av dem har egen förnybar energiproduktion. Den förnybara energi som produceras i stadsdelen lagras och delas på byggnads- och kvartersnivå genom mikronät. Detta bidrar till att Flemingsbergsdalen är nettoenergipositiv", kan man läsa i hållbarhetsprogrammet.

Bland annat planerar man att bygga passivhus, vilket Fabege har gjort även i Arenastaden i Solna.

Skyline. Den nya affärsstaden ska förvandla Flemingsbergs Skyline till något som för tankarna till storstäder som London och Paris. Foto: BIG arkitekter

Park i nya Flemingsbergsdalen. Foto: BIG arkitekter

I mitten av den ny staden ska ett torg anläggas. Foto: BIG arkitekter

Spårväg syd. Regulatorvägen med bostadshus och bilväg. I mitten av vägen går Spårväg syd som skulle kunna förlängas ner i nya området, enligt planprogrammet. Foto: BIG arkitekter

Tyck till!

Nu är planerna på en ny affärsstad i Flemingsbergsdalen ute på samråd. Det innebär att de som berörs av planerna har rätt att tycka till.

Samrådet pågår mellan den 21 oktober och 29 november 2019. Handlingarna finns här eller i Huddinge servicecenter på Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Det går att lämna sina synpunkter antingen via mejl till plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Visa merVisa mindre