Ålderstigen. Sundbyskolans lokaler byggdes på 50-talet. Nu är det dags för om- och tillbyggnader. Foto: Mikael Andersson

Sundbyskolan byggs om – 380 fler elever ska få plats

Sundbyskolan byggs om och ut och ska utökas till totalt 1 200 elever. Tanken var att projektet skulle stå klart i juni 2023, men på grund av ett överklagande har arbetet försenats ett halvår.

  • Publicerad 17:16, 19 apr 2021

Sundbyskolan i Spånga är en F-9 skola som byggdes på 50-talet och består av flera byggnader. I dag går 821 elever i Sundbyskolan.

Nu under april har arbetet startat med att bygga om och till skolan.

– Bakgrunden är att områdets barn blir fler och att skolan då behöver byggas ut och anpassas, säger Thomas Pella Bergsell, pressansvarig på Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab.

Fler ska få plats

Målet är att ytterligare 380 elever ska kunna få plats i skolan.

– Projektet är uppdelat i två etapper och just nu arbetar vi för att bygga ut kök och matsal med en tillbyggnad på det befintliga huset G, säger Thomas Pella Bergsell.

Även det befintliga huset som kallas S börjar att byggas ut under april.

I projektet ingår rivning av av fyra byggnader, varav två paviljongbyggnader.

Även nya byggnader kommer att byggas.

Eleverna kommer att gå kvar i Sundbyskolan under byggtiden.

Den om- och tillbyggda skolan beräknades ursprungligen stå klar i juni 2023 men efter en överklagan har datumet flyttats fram till december 2023.

Vad händer nu?

Etapp 1: April 2021 – april 2022, tillbyggnad av hus S samt till- och ombyggnad av kök och matsal hus G.

Etapp 2: Januari 2022 – augusti 2023, nybyggnad av byggnad för årskurs F-3.

Källa: Sisabs informationsbrev

Visa merVisa mindre