Peter Schillings (S) Sundbyberg och Isabel Smedberg-Palmqvists (L) Stockholm ska upp i rätten. Foto: Mitt i

Sundbyberg stämmer Stockholm stad

Stockholms stad betalar mindre för Stockholmselever som pluggar i Sundbybergs skolor och från i höst kräver man mer betalt för Sumpanelever som gör motsatt resa. Mot lagen säger Sundbyberg stad som stämmer Stockholm.

  • Publicerad 17:17, 9 mar 2021

Skälet till grannfejden är att Stockholms stad, som har den högsta skolpengen i länet, har slutat betala ut sin högre skolpeng när en elev från Stockholm går i en skola i Sundbyberg. I stället betalar staden sedan i höstas bara vad Sundbyberg själv har i skolpeng – en lägre summa.

Den kommande hösten ska grannkommunerna också börja betala vad en skolplats faktiskt kostar i Stockholm och inte som nu skicka över sin egen lägre skolpeng.

Missgynnat Stockholm

Enligt skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) är det dags att skrota den modell som i många år har missgynnat Stockholm ekonomiskt.

– Vi har tidigare alltid betalat ut mer till andra kommuner än vad vi har fått när vi har tagit emot deras elever i våra skolor. Det handlar om miljontals kronor. Som skolborgarråd och ansvarig för stockholmarnas skattepengar tycker jag att det är helt orimligt, säger hon.

Tröttnat. Skolborgarråd Isabel Smedberg Palmqvist (L) tycker att Stockholm missgynnats av tidigare ersättningssystem. Foto: Mikael Andersson

"Kringgår lagen"

Beslutet har väckt stort missnöje i Sundbyberg och fem andra kommuner som tänker lämna in en stämningsansökan mot Stockholms stad i tingsrätten.

– Stockholm försöker kringgå lagen och skjuter kostnader över till oss, säger Peter Schilling (S) kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Enligt Sundbybergs stad kommer Stockholms beslut att innebära 2,5 miljoner kronor mindre i intäkter under 2021 och ökande kostnader framöver.

Sundbyberg hänvisar till skollagen och menar att ersättningen mellan kommunerna ska bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.

"Ska inte bestämma vår skolpeng"

Peter Schilling är besviken att Stockholm lämnar denna överenskommelse.

– En överenskommelse bygger på att vi är flera som vill vara med och då kan inte Stockholm bestämma det här själva, säger han.

Han köper inte Isabel Smedberg-Palmqvists resonemang om att Stockholm missgynnats av den tidigare modellen och ska sluta betala mer än andra kommuner.

– Jag tycker inte Stockholm ska bestämma över vår skolpeng, det gör vi själva, säger han.

Ingen schism

Men skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anser inte att finns någon konflikt mellan kommunerna.

– Jag välkomnar en prövning av det här för att få vägledning i hur vi ska arbeta framöver. Det är ingen schism utan det är ren och skär juridik. Vi behöver få veta hur vi ska agera. Jag känner tillit till att vi från Stockholms stad gör rätt, säger hon.

Enligt Sundbybergs kommun har Stockholms stad hotat med att inte ta emot elever från en kommun som vägrar betala den högre ersättningen som staden anser sig ha rätt till. Och Peter Schilling är rädd att valfriheten för elever i Stockholm ska begränsas.

Men enligt skolborgarrådet är inga sådana ultimatum aktuella.

– Nej, det finns inget sådana hot eller ultimatum. Jag utgår ifrån att vi hittar en lösning.

Stämmer. KSO i Sundbyberg, Peter Schilling (S), är besviken över Stockholms beslut som han menar strider mot lagen. Foto: Stefan Källstigen

Så säger skollagen

Skollagen säger att kommuner som tar emot grundskoleelever från andra kommuner ”ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun” om skolvalet grundar sig på elevens personliga förhållanden och särskilda behov, om det rör sig om en särskild utbildning som inte finns i hemkommunen eller om en elev som har flyttat behöver gå klart ett redan påbörjat läsår.

Men när skolvalet är ett önskemål från elevens vårdnadshavare ska hemkommunen betala ”efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.”

Visa merVisa mindre

Dessa stämmer Stockholm

Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Nacka, Tyresö och Haninge.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Han vill ordna en fest vid omtalade bron

Nyheter David hoppas att det kan koppla samman Rinkeby och Ursvik Ursviksbon David Hurtado Gómez vill skapa en fest vid den omtalade bron mellan Stora Ursvik och Rinkeby. Musik, kultur och mat hoppas han kan hjälpa några eller alla att se Rinkeby med andra ögon.måndag 14/6 10:37

Brottsofferjouren vill se snabbare utredningar

Nyheter Polisen medger brister Färre söker hjälp hos Brottsofferjouren Västerort. Polisens prioriteringar kan vara en förklaring, enligt jouren. Polisen medger brister men hänvisar till att det finns flera olika stöd.fredag 11/6 16:21