… ungdomsfester… Foto: Mostphotos

Succé när tonåringarna fick styra mer själva

Under 2016 kom nästan 50 procent fler ungdomar till Fryshusets träffpunkter i Vårberg och Bredäng, jämfört med 2015. Metoden: att låta ungdomarna styra mer över verksamheten.

  • Publicerad 09:38, 24 apr 2017

Hur ska vi få fler ungdomar att komma till våra träffpunkter? Och hur ska vi få dit fler tjejer? Den frågan ställde man sig på Fryshuset Skärholmen under 2015.

– Vi hade kapacitet att ta emot många fler än vad som kom och vi såg att andelen unga killar var för stor. Därför beslöt vi, i samråd med stadsdelsförvaltningen, att göra en medveten satsning, säger Linda Peltonen, chef för Fryshuset Skärholmen.

Det arbetet gav resultat. Under 2016 ökade antalet besökare vid träffpunkterna, som ligger i Bredäng och Vårberg och riktar sig till 16–19-åringar, med 46 procent. Framför allt beror det på att man bjöd in ungdomarna att påverka verksamheten. I både Vårberg och Bredäng har man bildat ungdomsstyrelser, som planerar och genomför verksamheter ihop med personalen.

– När ungdomarna fick inflytande blev aktiviteterna mer relevanta för dem. De har bland annat ordnat idrottsaktiviteter och ungdomsfester, gjort podradiosändningar och planerat för skateboardskolan i Bredäng, säger Linda Peltonen.

Fler flickor kommer

Hon är också nöjd med att andelen flickor vid träffpunkterna ökat. Orsaken är att fler aktiviteter riktar sig direkt till dem, menar Linda Peltonen, och nämner till exempel dans. En av de två ungdomsstyrelser som bildats vid träffpunkten i Bredäng består dessutom bara av tjejer. Det är ett medvetet val, för att få in flickors önskemål och perspektiv.

– Träffpunkterna är inte längre platser där man bara hänger och chillar, det är ställen där man är aktiv, säger Linda Peltonen.

Hon har varit chef för Fryshuset Skärholmen ända sedan 2013, då stiftelsen KFUM-Söder Fryshuset tog över driften av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdel. Sedan dess förlängs avtalet två år i taget. Första gången var i november 2015, efter stor dramatik. Den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden fattade först beslutet att inte förlänga avtalet. Man ville återta fritidsverksamheten i egen regi för att kunna styra mer över verksamheten och dess samverkan med skola och socialtjänst. Protesterna blev dock så stora, inte minst från ungdomar, att beslutet drogs tillbaka.

Avtalet ska förlängas

I november 2017 är det dags att förlänga avtalet igen, till november 2019. Stadsdelsnämnden väntas fatta beslutet vid sitt möte på torsdag, utifrån stadsdelsförvaltningens mycket positiva bedömning av Fryshusets arbete.

Linda Peltonen gläder sig förstås åt att Fryshuset får förnyat förtroende att driva fritidsverksamheten.

– Jag är så glad över att man är nöjd med oss och jag vet att vi har levererat, säger hon.

Fakta

Fryshusets avtal förlängs i Skärholmen

Bland annat detta lyfter stadsdelsförvaltningen fram, i förslaget att förlänga avtalet med Stiftelsen KFUM-Söder Fryshuset, från november 2017 till november 2019:

Att antalet besökare vid träffpunkterna (som riktar sig till 16–19-åringar) har ökat med 46 procent 2016 (målet var 20 procent)

Att andelen aktiviteter/events som drivs av ungdomarna själva var 51 procent under 2016 (målet var 40 procent).

Att öppettiderna utökats vid alla mötesplatser (dessa riktar sig mot högstadiet).

Dessutom lyfter förvaltningen fram dansverksamheten för flickor, samarbetet med särskoleklasser och Brobryggarnas projekt ”Ziplock”, som skapade möten mellan nyanlända och andra unga killar, bland annat genom idrott, musik, open stage och biljard. Projektet avslutades med en fyra dagar lång skidresa till Sälen.

Fryshuset får bakläxa på arbetet med att ta fram en handlingsplan för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på samma villkor som andra unga. Det arbetet fortsätter 2017.

Källa: Skärholmens stadsdelsförvaltning, Fryshuset
Visa merVisa mindre