Alliansstyret. Från vänster: Aphram Melki (C), Emma Feldman (M), Lennart Nilsson (KD), Nikoletta Jozsa (L) och Dan Engstrand (M). Foto: Järfälla kommun

Styret vill sänka skatten med 16 öre nästa år

Sänkt skatt, höjd skolpeng och satsningar på äldreomsorg och trygghet. Det är några av delarna i Alliansens budget för 2022. "Det är en budget som tar ansvar", säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

  • Publicerad 15:56, 9 nov 2021

Vi har en ansvarsfull och välskött ekonomi som vi jobbat i flera års tid för att nå

Det råder budgettider i Järfälla. Under måndagen presenterade Alliansen sitt förslag till budget för 2022.

– Det är en budget som tar ansvar och som fokuserar på kommunens kärnverksamheter, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

En av de stora nyheterna är att de sänker skatten med 16 öre. Förra gången skattesatsen förändrades var 2016 och då höjde det förra styret skatten 17 öre.

Varför sänker ni skatten just i år?

– Det handlar ytterst om att vi har en ansvarsfull och välskött ekonomi som vi jobbat i flera års tid för att nå. Det såg inte så ut när vi tog över. Vi har lagt mycket tid och energi på att fokusera på kommunens kärnverksamhet.

Blir det några besparingar?

– Det beror på vem du frågar. Effektiviseringar finns det ofta utrymme för och det har vi gjort. Men vi har också gjort stora prioriteringar på utökat trygghetsarbete, äldreomsorg och på skolan. Vi har konsekvent ökat elevpengen och i det här budgetförslaget får barn- och ungdomsnämnden ett tillskott på 53 miljoner där knappt 40 miljoner går till höjd elevpeng.

Skolpengen höjs

Enligt Alliansen innebär satsningen att Järfällas kommunpeng nu är en av länets högsta. Man tillsätter också resurser på elever med problematisk skolfrånvaro.

– Det är glädjande att kunna meddela att vi nu gör en historiskt stor satsning på Järfällas barn och unga. Oavsett bakgrund så ska alla elever ges förutsättningar och möjligheter att uppnå sin fulla potential, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden i ett pressmeddelande.

Stärkta resurser till de äldre

Äldrenämnden får också en utökad ram med 38,2 miljoner där 18,1 miljoner går till att stärka äldreomsorgen. Man kommer att starta upp en senioträff i Jakobsberg och utreda möjligheterna för ett trygghetsboende.

– Alliansen budget är mycket bra för Järfällas äldre och den innebär att äldrenämnden kommer att ha stora möjligheter att utveckla verksamheten under det kommande året, säger Lennart Nilsson (KD), ordförande i äldrenämnden.

I budgeten finns också satsningar på SFI som led i arbetet att få fler in i arbetslivet. Och fler brottsförebyggande insatser för att komma åt gängkriminalitet och bidragsfusk.

Oppositionen är kritisk till skattesänkningen.

– I stället för att investera i det gemensamma, utjämna klassklyftor och öka tryggheten för alla, så väljer man att sänka skatten. Vi kan resultatet av den här politiken. Det blir ökade klyftor, ett samhälle som inte är rustat att stå emot kriser och generellt en ökad otrygghet. Det räcker nu, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.