Styret klart: L tar plats i Lidingös nya majoritet

Nästan sist i länet går är Lidingös nya styre klart. Sent på söndagskvällen offentliggjordes den nya majoriteten. Moderaterna Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att styra. Därmed går Liberalerna från opposition till majoritet. Under mandatperioden ska skatten sänkas med 50 öre.

  • Publicerad 22:09, 11 nov 2018

Näst sist i länet utropade sig sent på söndagskvällen en ny majoritet på Lidingö.

Moderaterna Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att styra. Därmed går Liberalerna från opposition till majoritet.

Att ta fram det handlingsprogram för mandatperioden som offentliggjordes under kvällen har föregåtts av tuffa förhandlingar.

Enligt handlingsprogrammet kommer fyra viktiga prioriteringar som kommer att vara vägledande för politiken under mandatperioden: att stärka verksamheterna, en sund ekonomi i kommunen, en varsam byggpolitik samt en förbättrad dialog med Lidingöborna.

Några av de saker som partierna avser att genomföra under mandatperioden är att.

  • Sänka skatten med 50 öre. I den budget som nu är föreslagen ligger en skattesänkning på 20 öre. Sedan ska skatten successivt ner ytterligare 30 öre.
  • Satsa på skola och förskola. Bland annat genom att bygga en förskola i Dalénum och bygga ut Hersby gymnasium i samma stil som de befintliga skolbyggnaderna. Det övergripande målet är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor.
  • Man ska fokusera på uppmärksammade missbruksproblem bland tonåringar och unga.
  • Man ska verka för att biltullarna vid Ropsten ska bort för lidingöbor. Man ska också utreda kostnader och nyttor med att dra Lidingöbanan via centrum.
  • En plan för att vårda och bevara öns skogar ska tas fram.
  • Det ska byggas bostäder. Men mycket försiktigt. Bland annat planeras ett nytt trygghetsboende för äldre.
  • Tvåårsregeln för nyanlända blir kvar.
  • Bygga en rad nya idrottsanläggningar, till exempel en nya simhall och upprustning av Lidingövallen. Föreningar ska vara med och finansiera på nya sätt.
  • Man vill jobba för en lokal polisstation och utreda möjligheten att ha kommunala trygghetsvakter.

Vi uppdaterar under måndagen med kommentarer från politikerna.