Nav. Stavsnäs vinterhamn är Värmdö hamnars största hamn och replipunkt för skärgårdstrafiken. Foto: Pekka Pääkkö

Styrelseledamöter lämnar Värmdö hamnar

Turbulensen i kommunens hamnbolag fortsätter. Nu har fyra av sex ledamöter i Värmdö hamnars styrelse valt att lämna sina platser till förfogande.

  • Publicerad 11:22, 7 maj 2022

I veckan blev det klart att fyra medlemmar i Värmdö hamnars styrelse lämnar sina uppdrag. Det är S-ledamöterna Lars Bryntesson, Kerstin Bäcklund och Jan Olsén, och andre vice ordförande Mats Abrahamsson (MP).

S-ledamöterna hoppar av i protest mot, som de själva uttrycker det, undanhållande av viktiga dokument, utebliven ägardialog, avsaknad av respekt för revisorerna och en kommunledning som "tappat greppet och letar syndabockar".

Mats Abrahamsson skriver till Mitt i Värmdö: ”Jag har hela tiden haft som ambition att göra det som är rätt och bra för Värmdö. När jag nu upplever att det inte finns förtroende för mig i kommunhuset tycker jag att det enda rimliga är att avgå.” 

"Kommunen kände till markaffären"

De tre S-ledamöter säger i ett särskilt uttalande på VHAB:s senaste styrelsemöte att intentionsavtalet kring markaffären i Boda, alltså formen för det hela, varit väl känt av kommunledningen och att de har haft full insyn i ärendet hela tiden.

Däremot arrendebeloppet, en krona per år, var något som vd:n Michael Larkner fattade beslut om själv, i väntan på att en försäljning av marken skulle kunna genomföras.

Angående avtalet i Boda säger Michael Larkner att arrendet nu har omförhandlats till en marknadsmässig hyra i väntan på att KF godkänner försäljningen.

När det gäller jävssituationerna säger han:

– Att jag medverkat till att hyra ut en hamnbod till min hustrus bolag är fel. Jag såg en möjlighet att hyra ut en vakant lokal, med samma villkor som övriga hyresgäster. Felet som begåtts är att styrelsens ordförande borde undertecknat avtalet, inte en anställd i bolaget, säger han.

Samma sak gäller bolagets köp av profilkläder till sommarpersonalen. Där skulle fakturan ha attesterats av styrelseordföranden, enligt Larkner. Nya rutiner har nu införts så att det inte ska kunna hända igen.

Kommer du att avgå som VD?

– Det blir svårt att sitta kvar när ägaren inte längre har förtroende för bolagets ledning, men jag har inte blivit avskedad ännu i alla fall, och enligt revisorerna saknas fog att sparka styrelsen och mig som vd. Det är kommunens eget beslut, säger Michael Larkner.

Kris i Värmdö hamnar – hela styrelsen kan få sparken

Mer S-kritik

Detta nämns i ett särskilt uttalande från S i protokollet från senaste mötet i VHAB:

Kommunikationen mellan bolagets styrelse och kommunledningen, och mellan kommundirektör och vd, har försämrats de senaste åren och kommunledningen är själv delvis orsak till detta. De har inte gjort tillräckligt för att söka information och ha en dialog, utan istället ”undanhållit och förvrängt” uppgifter från och om hamnbolaget, enligt S-ledamöterna i VHAB:s styrelse. Ägarens stöd till bolaget har brustit, är deras slutsats.

Visa merVisa mindre

Majoritetens svar

De S-ledamöterna säger stämmer inte. Hela fullmäktige kände till deras önskan men godkände aldrig affären att sälja mark. KF gav bolaget i uppdrag att genomföra en analys av vilka delar av fastigheten som kan säljas och därefter överlämna ärendet för ställningstagande igen till KF. I samma ärende avvisades även bolagets önskan om att sälja delar av marken till grannar med bedömningen att det är viktigt att försäljningen sker öppet och på marknadsmässiga villkor. Istället för att följa KFs uppdrag har bolaget arrenderat ut marken för en krona med löfte om att dessa arrendatorer ska få köpa marken. Det är inte så det ska gå till, markförsäljningar ska ske öppet och transparant.

Visa merVisa mindre

Detta har hänt

Mitt i Värmdö berättade förra veckan om revisorernas, och kommunledningens, kritik mot det kommunägda Värmdö hamnar AB.

Huvuddelen av kritiken rör dels ett arrendeavtal som tecknats med ett företag i Boda, med löfte om att företaget ska få köpa mark, dels avtal som tecknats och inköp som gjorts mellan vd Michael Larkner och hans fru, vilket betraktas som jäv.

I onsdags 4 maj beslutade kommunstyrelsen att föreslå KF att avsätta styrelsen och vd för VHAB. Beslutet ska upp i KF den 18 maj.

Visa merVisa mindre