Jan Stefanson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Foto: Håkan Flank

Styrande politiker om radhuskritiken

Jan Stefanson (KD) ger sin bild av hur planen på radhus växt fram längs Köpmanvägen. Samtidigt bemöter han kritiken från Vänsterpartiet.

  • Publicerad 14:00, 13 maj 2022

Enligt kommunalrådet Jan Stefanson (KD) är en av förklaringarna till att man tänkt om längs Köpmanvägen en följd av ett annat nybygge.

Han menar att Tegelhagen ”mättat behovet av hyreslägenheter i Bro”, i varje fall för stunden.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var ensamma om att rösta emot planerna längs Köpmanvägen.

Hur vill du kommentera Vänsterpartiets kritik?

– Det fanns inget ägardirektiv till att bygga lägenhetshusen och inte heller att bygga radhus. Det ägardirektiv som avser Upplands-Brohus är att de ska bygga 300 bostäder under mandatperioden.

– Aktiebolagslagen gäller alla bolag, både offentliga och privata. På det sättet är Upplands-Brohus suveräna att fatta sina egna beslut.

Hyreslägenheterna som blev köperadhus

Inte ett plötsligt beslut

Stefanson beskriver inte beslutet att låta bygga radhus som något plötsligt, det hela ska enligt honom ha växt fram i en dialog med bolaget över tid. Fokus för den här dialogen har handlat om hur höga hus man ska bygga där man bygger nytt.

– Betraktar man upplåtelseformen som principiell så ska detta stämmas av med ägaren. Men återigen, bolaget har sin suveränitet i att ta sina beslut.

Dialog vid ordförandekonferenser

Frågan kvarstår i vilket sammanhang man valde att tänka om längs Köpmanvägen. Jan Stefanson nämner ordförandekonferenser som sker varje månad. Här deltar alla ordföranden från nämnder och bolag inom den kommunala verksamheten.

– På dessa möten har vi som syfte att prata om knäckfrågor som kan finnas i nämnderna och bolagen. Man styr på det sättet att man pratar med varandra.

Fastighetsbolag bjöd till gårdsfest

Brogårdsdagen i Tegelhagen med tipsrunda, politiker och korv. Korv, tipsrunda och en brinnande docka som räddningstjänsten släckte till barnens glädje gång på gång – detta var ingredienser då en av de stora fastighetsaktörerna i Tegelhagen bjöd in till...onsdag 25/5 15:51

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39