FLYTT. Demensboendet Stuvstagården ska stängas i april nästa år eftersom det är överskott på äldreboendeplatser. Men nu är det brist på demensplatser. Foto: Claudio Britos

Stuvstagården läggs ner – trots brist på demensplatser

I början av september beslutades det att demensboendet Stuvstagården ska läggas ner eftersom kommunen hade ett överskott av platser på äldreboenden. Två månader senare är det brist på demensplatser.

  • Publicerad 05:00, 2 dec 2020

Anna Lindéns man är dement och bor på Stuvstagården. I början av september fick hon veta att demensboendet ska läggas ner i april nästa år. Anledningen var att kommunen stod med tomma platser på äldreboenden.

Nu har Anna och de andra anhöriga till de 23 boende på Stuvstagården fått ett brev där det står att det råder brist på demensplatser i kommunen. Därför ska en avdelning på Tallgården och en på Västergården omvandlas till demensavdelningar.

– Hur kan det från september till november gå från tomma platser till brist på platser, undrar hon.

Platser omvandlas

Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden säger att det fortfarande finns ett överskott av platser totalt sett.

– I september hade vi 36 tomma platser, både somatiska och demensplatser. När vi sedan fyllde upp fylldes demensplatserna snabbt, säger han.

Hur kan ni går från ett överskott till brist på plaster på två månader?

– Det kan vara så att man redan då gjorde bedömningen att vi behövde omvandla platser. Det är egentligen inte en stor omställning, det har vi gjort många gånger tidigare.

Det handlar om sköra personer som är extra känsliga för en flytt. Är det rimligt att flytta dem mitt under en pandemi?

– Vi har redan genomfört Sjölidens flytt och jag har uppfattat det som att det har gått väldigt smidigt och bra. Men det är alltid en omställning att flytta och det är inget som vi gör lättvindigt.

Stuvstagården ska vara utflyttad i april. Det nya äldreboendet Bildhuggaren i Snättringe är klart nästa sommar. Enligt Karl Henriksson var det inte möjligt att samordna det här.

– Det är tre månader som vi skulle stå med tomma platser på våra äldreboenden. Nu ska Bildhuggaren drivas av en annan entreprenör, så vi hade inte kunnat flytta över hela verksamheten ändå.

De flesta som bor på Stuvstagården kommer att få plats på Tallgården och Västergården, men en handfull kommer att behöva flytta till något annat boende.