ARGA. Kate Gustafsson, Ingrid Berglöw och Hanna Hedman anser att Vattenfall tar ut ett överpris för nätanslutningen. Foto: Leif Oldenburg

Stugägare protesterar mot höga nätavgifter

Vattenfall tar ut lika mycket i nätavgift för en kolonistuga som för en villa. Sedan 2009 har avgifterna mer än femdubblats. Stugägarna i Kvarnvreten i Ulriks-dal har tröttat på höjningarna.

  • Publicerad 10:23, 16 feb 2016

Hanna Hedman har haft sin kolonistuga i 17 år.

– Men det här blir sista året. Jag har inte råd att vara kvar längre. Det är sjukt att vi ska betala lika mycket i nätavgift som en villaägare i Djursholm, säger hon.

2009 beslöt Vattenfall att minska ner antalet specialtariffer och införde i princip två kategorier: lägenhet och fastighet. Kolonistugor klassades som fastighet.

Fram till dess hade stugägarna i Kvarnvreten betalat 670 kronor per år i nätavgift. Men efter förändringen har avgiften successivt höjts med 500 kronor per år. I år ville Vattenfall ta ut 3 675 kronor, men backade och nöjde sig till sist med en höjning till drygt 3 100 kronor. Resterande summa tas ut först nästa år.

– Vi konsumenter är helt rättslösa. I alla fall gentemot nätbolagen, säger Hanna Hedman.

För dyrt

Elbolagen Forum och Eon har fortfarande kvar en tariff för småförbrukare på drygt 1 200 kronor per år.

– Vi är drygt 100 stugägare som betalar 2 000 kronor i överpris per år. Det blir 200 000 varje år. Vattenfalls tariffer gäller alla kolonistugor i hela landet. Det blir mycket pengar om man räknar, säger Hanna Hedman.

Roger Lindmark är kommunikationsansvarig på Vattenfall Eldistribution. Han förstår ilskan bland kolonistugeägarna men menar att bolaget bara följer lagstiftarnas intentioner.

– Enligt vår tolkning ska elbolagen inte gynna eller missgynna vissa kunder utan i stället sträva efter generella tariffer. Vi har successivt tagit bort specialtarifferna för att eftersträva likvärdighet, säger han.

Varför tolkar inte de andra elbolagen lagen på samma sätt som Vattenfall?

– Det här är vår tolkning. Jag vet inte hur andra elbolag resonerar.

Är det rimligt att en kolonistuga har samma nätavgift som en villa?

– Olika nätområden har olika förutsättningar. Ofta kan det vara billigare med ett nät i villaområden där fastigheterna är fler och ligger tätt.

Nätet till koloniområdet anlades på 1950-talet? Borde inte kostnaden vara avskriven nu?

– Jag kan förstå den synpunkten. Men det kostar också att driva och underhålla ett elnät.

Kvarnvretens koloniområde har funnits sedan 50-talet

Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal byggdes i mitten på 1950-talet. Till en början var bara odling tillåten på tomterna, men redan 1956 uppfördes de första kolonistugorna.

I dag finns 107 tomter på området.

Kvarnvreten begränsas i norr av Igelbäcken. Marken ägs av Statens fastighetsverk. Området har fått sitt namn efter en kvarn som tidigare stod på en holme i Igelbäcken.

Visa merVisa mindre