Studentstugorna rivs nästa år

Studentstugorna på Oskarsrogatan har varit ett annorlunda inslag i stadsbilden i 15 år. Men nu är det slut med det. Solna stad har sagt upp Bramab Motell, och från och med juni nästa år ska stugorna vara borta och marken återställd.

  • Publicerad 10:16, 24 maj 2016

De pastellfärgade stugorna, som står på en avfart till den aldrig färdigställda Huvudstaleden, har varit ett pittoreskt inslag i miljön i snart 15 år.

Under namnet Campus Solna har företaget Bramab Motell hyrt ut 72 stugor till studenter.

Men nu går en epok i graven. Solna stad har sagt upp företaget från marken från och med den sista juni 2017.

Under våren har en segdragen konflikt pågått mellan staden och Bramab.

Bramab har sedan förre moderate borgmästaren Anders Gûstavs tid fått hyra marken för en mycket fördelaktig summa. Men när man ånyo ville förnya kontraktet med staden stötte man på patrull.

Solna stad har sedan årsskiftet reviderat sina taxor för markupplåtelse, och nu ville man ha mer betalt. Och det rejält.

Tidigare har Bramab hyrt marken för 160 000 kronor per år, men nu skulle avgiften landa på drygt 5 miljoner kronor. Mer specifikt tolkar man nu stugorna som byggetablering, vilket kostar 70 kr/kvm i månaden. Hela stugbyn upptar 6 000 kvadratmeter.

Solna stad och Bramab ligger nu i konflikt, då Bramab menar att det gamla avtalet gäller. Solna stad menar att de har rätt att begära den nya markupplåtelseavgiften när man förnyar polistillståndet som behövs för att få ställa upp stugorna.

Än är man inte överens och Bramab hotar nu med åtgärder för att kräva staden på kostnader och förluster kopplade till det nya avtalet.

Bramab säger sig vara beredda att ”vidtaga de åtgärder som krävs för att försvara det gällande avtalet och däribland att vidtaga rättsliga åtgärder mot kommunen”, skriver man i ett mejl.

Efter övervägning beslutade Solna stad att komma med ett nytt erbjudande i veckan. Bramab får hyra marken från 1 juli 2016–31 juni 2017 för samma summa som tidigare, det vill säga 160 000 kronor. Men sedan är det slut.

– De har då också fått beskedet att de inte kommer att få vara kvar nästa år. Vi behöver marken för framtida exploatering för utbyggnaden av Mälarbanan och Huvudstaled i tunnel, säger Kiarash Kaffashpour, stabschef upphandling och avtalsuppföljning, och tillförordnad stadsmiljöchef på Tekniska förvaltningen.

Solna stad vill även att Bramab lämnar en deposition.

– Den vill vi ha så att vi vet att marken återställs. För att allt ska gå korrekt till tar vi in en besiktningsman. Allt detta står Bramab för så att det inte drabbar Solnas skattebetalare.

En höjning från 160 000 till 5 miljoner är ganska mycket?

– Så kan man uppfatta det, men deras egentliga hyra skulle enligt gamla taxor ha legat på cirka 3 miljoner kronor. De har fått en rejäl rabatt. Nu har vi höjt markupplåtelseavgiften för att komma upp i samma nivå som andra kommuner i länet, säger Kiarash Kaffashpour.

Jan-Åke Bramfeldt, vd på Bramab Motell, är kritisk till stadens snabba vändning i frågan.

– Det som förvånar mig är att man per idag anser att kommunen har behov av marken för annan verksamhet, men man säger inte när eller till vad. Vi ska skriva till kommunstyrelsen i Solna för att få svar på den frågan, säger han.

Han menar att företaget lagt ner stora summor i projektet, för bland annat el, vatten och belysning, vilket Solna stad tjänat på.

Bramfeldt menar att man gärna fortsätter med stugverksamheten.

– Vi kör tills tiden är ute eller till staden ska använda den till något annat.

Fakta

300 får höjd avgift

Solna stad har cirka 300 markupplåtelser som omfattas av de nya avgifterna. Det är dock bara studentstugorna som är boende, de andra är till exempel byggbodar och liknande.

Inga andra än Campus Solna har bestridit de nya avgifterna, men flera aha minskat ytan som man hyr av Solna stad.

Källa: Solna stad