Studenthus vid motorled sågas

Ett studenthus 40 meter från Nynäsvägen, med fönster som inte går att öppna? Nej, det är inget vettigt sätt att bo, menar både Skönhetsrådet och Farsta stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 13:03, 4 feb 2016

Mitt i Farsta skrev i höstas om planerna på 700 nya bostäder i kvarteret Perstorp, och bland dem ett 17 våningar högt studenthus intill Nynäsvägen. Men frågan är om det planerade landmärket blir verklighet. Skönhetsrådet är frågande till både placering och utformning av huset.

”Det finns varken en funktion eller ett stadsbildsmässigt motiv till att lägga ett högt hus här”, skriver Skönhetsrådet, som inte heller gillar idén att fönstren ut mot Nynäsvägen inte ska gå att öppna:

”… att kunna öppna fönster och vädra måste ända kunna anses vara ett basalt krav även i en studentlägenhet.”

Farsta stadsdelsnämnd är också skeptisk till att placera bostäder bara 40 meter från Nynäsvägen, bland annat av säkerhetsskäl.

”Det är tveksamt om detta är rätt placering för bebyggelse. Planerna på att lägenheternas fönster inte ska vara öppningsbara förstärker tveksamheten …”, står det i nämndens yttrande.

Studenterna själva då? Anna Wallgren, ordförande i Stockholms studenters centralorganisation SSCO, menar att behovet av nya bostäder är så stort att man kan leva med att läget inte är det ultimata.

– Studenter är människor, inte bullerplank. Men det är absolut nödvändigt med förtätning och att bygga i närheten av befintliga kommunikationer. Vår bedömning är att problemet idag inte gäller bristande säkerhetsföreskrifter, utan svårigheter med att överhuvudtaget kunna bygga bostäder, säger hon till Mitt i.