Agnes, Alice och Matilda bor i Skrapan och har startat en grupp för studenter som vill motverka prostitution. Foto: Emil Salmaso

Studenter vill stoppa sexhandeln i Skrapan

Studenter i Skrapan vill stoppa sexhandeln i huset och tycker att Vasakronan borde ta mer ansvar. – Man vill ju inte gärna tänka att man bor i Stockholms största bordell.

  • Publicerad 12:09, 12 nov 2020

Porten in till studentboendet står öppen. Människor går ut och in genom gallerian. När Alice Westberg försöker stänga porten går det inte.

De två andra studenterna har följt efter en man för att ta reda på vilken lägenhet han går till, innan de samlas vid hissarna i trapphuset.

– Fan, det där kändes inte helt bra. Vi frågade honom vart han skulle och han blev alldeles nervös. Dörren står öppen. Det är bara att åka upp till våning sju och köpa en våldtäkt, säger Alice Wästberg.

Misstänkt bordellverksamhet

Under året har polisen gripit ett hundratal sexköpare runt om i Stockholm. Enligt Expressen greps flera av dem utanför den gamla skatteskrapan och pekar ut huset som den största misstänka bordellen.

Efter polisens senaste insats i oktober startade studenterna en grupp för dem som vill engagera sig. På några veckor har de kontaktat polisen, Riksorganisationen för kvinnor och Unizon för att få hjälp.

– Det är så många som bor här och det är en frånvaro från Vasakronan som äger fastigheten. Först veckor efter att det stått om polisens tillslag i tidningen kontaktade de oss. Det vi är ute efter är att de faktiskt tar ställning. Om Vasakronan vet om att det pågår människohandel blir de ju delaktiga i det, säger Alice Wästberg.

Hon vänder sig till de andra. En av dem pekar mot fastighetsägarens kontor bredvid hissarna.

– De lägger det på hyresgästerna att anmäla och inte släppa in obehöriga. Det är klart att vi ska ta ansvar, men det är helt omöjligt för oss att hålla koll på, säger Matilda Mattsvåg.

– Kutymen här är att alla håller sig för sig själva, det är väldigt anonymt. Man blir misstänkliggörande. Det blir en konstig stämning, säger Agnes Attling.

Vasakronan uppmanar boende att felanmäla alla problem. Vissa av de journummer som är uppsatta i Skrapan är felaktiga. Foto: Emil Salmaso

”Ingen vill ha ett hermetiskt fängelse”

Enligt Per Dahlbeck på Vasakronan är det största problemet att lägenheter hyrs ut i andra hand, till exempel via tjänster som Airbnb och Booking.

Han menar att prostitutionen sköts på ett sofistikerat sätt och att det försvårar för fastighetsägaren.

Hyresgästerna upplever att ni lägger över ansvaret på dem.

– Det finns ingen enkel lösning. Det är en gemensam insats skulle jag säga. Om alla har nycklar för att komma in i huset kan man ju se till att stänga dörren efter sig eller ställa frågan "får jag se din tagg? Annars kan jag inte släppa in dig". Det kan man ju hjälpas åt med.

Enligt Per Dahlbeck säger Vasakronan upp mellan 25 och 50 personer varje år som hyrt ut sin lägenhet i andra hand utan tillåtelse. Trots kontrollerna av hyresgäster och väktarronderingar, går det inte att få total kontroll över fastigheten.

– Det är inte så att de som hyr ut lägenheten via Airbnb uppger det namn de har på kontraktet med oss. Om du har 500 lägenheter i ett hus måste du veta exakt vilken det gäller för att kunna vidta rättelser. Det krävs bevis.

Vissa boende har föreslagit kameror och blippar som loggar in- och utgångar.

– Vi har redan kameror men man kan inte sätta dem överallt. Man måste beakta GDPR. Det finns rätt rigorösa integritetsregler för var man får sätta upp kameror. Jag tror inte att man vinner så mycket på ett väktarsamhälle med kameror i varje hörn.

Finns det något annat ni kan göra?

– Det är omöjligt att komma åt alla typer av missbruk av våra lägenheter. Vi kommer att se över och snäva till eller förbättra våra vardagsrutiner, informationen och dialogen med våra hyresgäster för att försvåra för kriminell verksamhet så mycket som möjligt. Vi har möten inplanerade med representanterna för studenterna.

Missbrukare har bosatt sig på toaletten i tvättstugan. Kläder stjäls då och då, och några av tvättmaskinerna är trasiga. Foto: Emil Salmaso

Det finns ingen "one fix"

Poliser som arbetar mot prostitution på Södermalm bekräftar att det förekommer både narkotika, missbruk, sexköp och människohandel i Skrapan, men att det "inte är prostitutionens Mecka".

De understryker att det är problem som finns i hela samhället, att ju fler aktörer som engagerar sig desto bättre, och är positiva till studenternas engagemang.

I trapphuset kommer den nervöse mannen ner i sällskap med en ung kvinna. Studenterna tittar på varandra.

– Vi hoppas att fler engagerar sig och faktiskt tar ställning nu, säger Alice Wästberg.

De andra instämmer.

– Prostitution är ett utbrett problem. Vi kommer inte att ge oss!