Stockholms stad vill bygga studentbostäder i Östberga. Foto: Anna Z Ek

Studentbostäder och ny förskola i Östberga centrum

En ny förskola, 84 studentbostäder och en parklekbyggnad. Det ingår i det nya förslaget för Östberga centrum. Nu kan du tycka till om planerna och på torsdag, 11 oktober, är det öppet hus på Östberga kulturhus.

  • Publicerad 13:00, 8 okt 2018

Stockholms stad planerar att bygga ett bostadshus med 84 studentlägenheter och en förskola i bottenvåningen intill Östberga centum. Ytan framför huset blir förskolegård.

Bostadshuset byggs i två delar, en på 4 våningar och en på 7 våningar. Huset får två gemensamma takterrasser för de boende.

I den intilliggande parkleken Backen byggs en ny parkleksbyggnad med service för besökare, som exmepelvis toaletter. Planförslaget innebär också att Kinnaredsgränd förlängs något och får en ny vändplan för att transporter ska kunna köra fram till det nya huset och förskolan.

På torsdag, den 11 oktober, är det öppet hus om den nya detaljplanen på Östberga kulturhus klockan 17-19. Då är du välkommen att ställa frågor och prata med dem som arbetar med förslaget.

Det är möjligt att lämna synpunkter på planen fram till den 6 november.