Förslag. Grindstugan bevaras – men Plantagen ryker. Det är en av möjligheterna när KVA öppnar för studentbostäder vid Bergianska. Foto: Pekka Pääkkö

Studentbostäder kan byggas vid Bergianska

Kungliga Vetenskapsakademien öppnar för att det kan byggas studentbostäder vid Bergianska trädgården. I ett tidigt förslag studeras fem kvarter på marken som idag rymmer parkeringar och varuhuset Plantagen.

  • Publicerad 06:15, 1 feb 2021

Det aktuella området ligger mellan järnvägen och Bergianska trädgården, och marken ägs av Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

Svenska Bostäder, som är KVA:s samarbetspartner, har tagit kontakt med stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad för att ta reda på om det går att ändra detaljplanen som idag inte tillåter att man bygger bostäder där.

– Det är ett planärende i ett väldigt tidigt skede. Vi har fått in en fråga om möjligheten att utveckla området runt Bergianska och vi har en pågående förhandsbedömning, skriver Henrik Brånstad på stadsbyggnadskontoret i ett mejl till Mitt i.

Fem kvarter

I en skiss som presenterats för Nationalstadsparksrådet föreslås fem kvarter med studentbostäder på ett område som idag utgörs av varuhuset Plantagen och två stora parkeringsplatser.

– Vi undersöker flera olika möjligheter för vad som kan göras där, och det här en av dem. Men låt mig poängtera att inga beslut har fattats, det här handlar om att utreda en möjlig utveckling av området, säger Per Hedenqvist som är akademiråd på KVA.

Studie. Den här skissen presenterades för Nationalstadsparksrådet som leds av Länsstyrelsen i Stockholm. I rådet ingår de berörda kommunerna samt flera föreningar och institutioner. Foto: Kungliga Vetenskapsakademien

Bakgrunden är helt enkelt bristen bostäder i Stockholm – i synnerhet för studenter och gästforskare.

– Den input vi får är att detta är ett reellt problem och det här är vårt sätt att se om vi kan bidra till detta.

Inga betongklumpar

Så något annat än just studentbostäder är det inte tal om, menar Per Hedenqvist.

– Det vore inte särskilt naturligt för Kungliga Vetenskapsakademien att bygga bostadsrätter för välsituerade.

Han betonar också att om det är viktigt för KVA att eventuell ny bebyggelse ska harmonisera med den kulturhistoriska miljön i området.

– Det kan av många olika skäl inte bli fråga om höga punkthus eller någon betongifiering av området, säger Per Hedenqvist.