Ett av lamellhusen på Understensvägen med den nya balkonglösningen för att efterlikna de omkringliggande husen mer och släppa in mer grönska och solljus. Foto: Läsarbild White arkitekter AB

Studentbostäder i Björkhagen omarbetas efter kritik

Förslaget på de drygt 200 nya studentbostäder i Björkhagen fick kritik för att de stack ut för mycket. Nu ska ett nytt omarbetat förslag ut på granskning.

  • Publicerad 17:21, 3 mar 2016

Stadsbyggnadskontoret har arbetat om förslaget på de 187 studentbostäder i Björkhagen efter att förslaget varit ute på samråd.

– Det är spridda skurar i samrådet. Man har omarbetat det lite i skalan och gestaltningen och försökt anpassa sig mer till området. Det vi har sett nu är att det blir positivt för området, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

I det omarbetade förslaget har man i stället föreslagit att bygga 202 lägenheter. På Simrishamnsvägen har man föreslagit ett punkthus och ökat antalet lägenheter från 87 till 93. Man har också flyttat huset närmare Simrishamnsvägen för att spara mer grönyta. Utseendet kommer att vara i tegel med vissa inslag från de redan befintliga punkthusen i området.

Lägenheterna vid Understensvägen har också utökats. Man har omarbetat planen från att vara två punkthus på fem till sex våningar till två lamellhus i fyra och fem våningar med 36 och 73 lägenheter. Lägenheterna har fått en större balkonglösning för att passa i Björkhagens befintliga design och släppa in mer solljus.

– Det ger också ett mervärde till bostaden. När det är så små är den här typen av extra yta värdefull, säger Roger Mogert.

Kommer man kunna möta allas krav?

– Det kan vi aldrig göra. När vi bygger Stockholm så förändrar man miljön och befintliga förhållanden. Man får väg intressen mot varandra, säger Roger Mogert.

Antagande av bygget beräknas tas under september 2016.