Toppen. Ett 40-tal personer var med under invigningen av reservatet. Foto: Pekka Pääkkö

Strindberg och Keith Richards när åttonde reservatet invigdes

På kommunens högsta punkt, 85 meter över havet, stod tidigare den optiska telegrafen. Nu kröns Tyresös senaste naturreservat av ett utsiktstorn.

  • Publicerad 08:00, 3 sep 2022

Invigningen fick vänta nästan två år, av skäl som är kända och är uttjatade i texter som denna. Men förra onsdagen var det dags. Själva bandklippandet föregicks av en naturvandring ledd av Tyresö naturskola. Deltagarna, ett 40-tal, fick skolning i både områdets arkeologi och geologi.

Guiden pekade ner på några isräfflor i berghällen och frågade om någon visste vad som hände här för 100 000 år sedan.

– Keith Richards föddes, svarade en lustigkurre bland åhörarna.

Så var det klippt. Biologen Göran Bardun hjälper kommunalrådet Anita Mattsson (S). Foto: Pekka Pääkkö

Klippte band

Vandrarna fick också se den före detta stranden där de första Tyresöbesökarna kan ha klivit iland för sisådär niotusen år sedan.

Band klipptes av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S), tal hölls av hållbarhetsutskottets Marie Åkesdotter (MP) och kommunarkeolog Göran Bardun. Det berättades bland annat att August Strindberg var här uppe vid telegrafen och blev så betagen av utsikten att varken Alperna eller Medelhavet kunde konkurrera:

”Där öppnade sig plötsligt en tavla, som kom honom att frysa av förtjusning”, skriver Strindberg i självbiografiska ”Tjänstekvinnans son”.

– Det här är väldigt viktigt för oss Tyresöbor. Vi uppskattar naturen. Här är den dessutom väldigt värdefull och skyddsvärd, framhöll Anita Mattsson.

– Reservatet innebär att vi kan fortsätta att använda området, men på naturens villkor.

Globen. Milsvid utsikt från Tyresös högsta punkt. Foto: Pekka Pääkkö

Kostar det mycket att inrätta och drifta ett naturreservat?

– Nej, det som kostar är egentligen utredningar, som fastighetsgränsutredningar. Några hundratusen kronor, så det är inga enorma summor. Och så timkostnad för anställd personal, skötsel och skyltning, svarade Göran Norlin, chef för hållbarhet och mobilitet i kommunen.

Reservatet ligger på Brevikshalvön och sträcker sig mellan Trinntorp i norr till Ällmora i söder. Med sina 137 hektar är det Tyresös tredje största naturreservat efter Tyresta och Alby. Hela 44 procent av Tyresös landyta är skyddad på ett eller annat sätt. Bara två andra kommuner i landet har mer yta i reservat.

”Typisk för Södertörn”

Telegrafberget har högt värde för biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer som äldre skogar, vattenmiljöer, äldre ängs- och hagmarker samt växt- och djurliv.

– Naturen här är typisk för Södertörn – den kuperade, torra och branta hällmarkstallskogen med många unika biotoper, sa Göran Norlin och nämnde växten ryl som exempel.

– Vi blev tilldelade den från Naturvårdsverket som Tyresös speciella skyddsling.

Lite som en landskapsblomma?

– Ja, ungefär så.

Så var då Tyresös åttonde naturreservat vederbörligen invigt (ett nionde är på gång vid Barnsjön).

Några besökare stannade kvar och beundrade Globens rundning som tydligt kunde skönjas i den klara sensommarluften.

Unik natur. Biolog Göran Bardun berättade om mindre hackspetten. Foto: Pekka Pääkkö

Reservat med kommunikativ historia

I Telegrafbergets reservat finns flera av Sveriges rödlistade arter, däribland havsörn, spillkråka och Europas minsta hackspett, mindre hackspett, i storlek ungefär som en gråsparv.

Mellan 1836 och 1858 fanns en optisk telegraf på Telegrafberget, därav dess namn. Det är ett binärt system för att kommunicera visuellt över långa avstånd. Binärt, för att tio järnluckor kunde ställas i två lägen, öppen eller stängt (1 eller 0). Således möjliggjordes 1 024 kombinationer.

Att skicka ett meddelande mellan Stockholm och Gävle tog cirka 30 minuter, jämfört med ordonnans som behövde två dagar för samma sträcka.

Källor: Wikipedia, tyreso.se

Visa merVisa mindre

Ta i trä. Förhoppningar om fler naturreservat för Anita Mattsson. Ett nionde redan på gång. Foto: Pekka Pääkkö