Ritat. Vårstvi ritades av Poul Bjerre. Nu ska huset säljas. Stiftelsen Vårstavis ordförande önskar försäljning i år på grund av ekonomiska problem. Foto: Anders Björklund

Striden om Vårstavi fortsätter

Svenska psykoterapins fader, Poul Bjerre, byggde Vårstavi. Nu är en mäklarfirma på väg att anlitas för försäljningen av hemmet. Men Poul Bjerre-sällskapet hoppas fortfarande att Vårstavi kan räddas.

  • Publicerad 19:02, 15 feb 2021

Vårstavi har blivit för betungande.

Stiftelsen Vårstavis styrelse fortsätter att jobba för en försäljning av Poul Bjerres hem Vårstavi.

Poul Bjerre-sällskapets Anita Widén som ingår i gruppen som jobbar mot försäljningen berättar att mäklarfirmor värderat den naturskönt belägna fastigheten vid Malmsjön till12-13 miljoner kronor. En annan välrenommerad stiftelse har uttryckt intresse för Vårstavi, men har av anledningar Mitt i inte känner till dragit tillbaka intresset.

Enligt Poul Bjerre-sällskapet är det ett kulturarv som riskerar att gå i graven. Anita Widén som också har plats i Stiftelsen Vårstavis styrelse, ser en försäljning som juridiskt okej, men däremot moraliskt tveksam. Bland annat med tanke på det i stiftelsens stadgar står att sätet för Stiftelsen Vårstavi ska vara på just Vårstavi.

– Som jag tolkar det var Poul Bjerres vilja att huset och parken skulle bli ett slags klosterliknande plats dit forskare och läkare kunde komma, säger Anita Widén.

Poul Bjerre skapade flera skulpturer i huset och trädgården. Foto: Stefan Källstigen

Poul Bjerre tillsammans med Arnulf Øverland, Amelie Posse-Bràzdovà och en okänd kvinna på Vårstavi 1946. Foto: Wikimedia

I stiftelsens första paragraf från 1965 står att den ska verka för att främja forskning och verksamhet inom psykoterapin. Stiftelsen har också delat ut stipendier, men har de senaste åren inte haft ekonomi för det. Därför vill Stiftelsen Vårstavi nu sälja fastigheten.

Ändrade sig

I samma text från 1965 står också att stiftelsen ska "förvalta de medel, som för detta ändamål ställas till dess förfogande." Myndigheten Kammarkollegiet som jobbar med frågor som rör stiftelsestadgar tolkade det 2005 som att själva fastigheten Vårstavi med viss tveksamhet kan ses som en del av Stiftelsen Vårstavis ändamål.

Efter att Stiftelsens styrelse förklarat de ekonomiska problemen för Kammarkollegiet kom en ny bedömning i början av 2019. Enligt Kammarkollegiet fanns inte längre något hinder för försäljning.

Poul Bjerre-sällskapet jobbar nu på att sätta igång en digital namninsamling mot försäljningen. Men Claes Ånstrand som är ordförande för Stiftelsen Vårstavi menar att en försäljning är enda vägen att gå framåt, med tanke på de ekonomiska problemen och en fastighet som uppges kosta 400 000 kronor årligen i drift och underhåll.

– Vårstavi har blivit för betungande. Moralen i det här är att stiftelsen måste göra det som Poul Bjerre ville att stiftelsen skulle göra. Sedan kan Poul Bjerre ha önskat även andra saker, men det måste i så fall verifieras.

Anita Widén i det av Bjerre bevarade biblioteket. Foto: Claudio Britos

Hypnotiserade

Poul Bjerre (1876-1964) förde Sigmund Freuds psykoanalys till Sverige.

Han lät bygga bostaden Vårstavi i Grödinge 1914.

Han stod i kontakt med både Sigmund Freud och Carl Jung.

Med tiden distanserade sig Bjerre från Freud.

Han utvecklade i stället sin egen form av psykoterapi, där bland annat hypnos ingick.

Till Vårstavi kom dåtida kulturpersonligheter, bland andra Carl Milles. En staty av Milles finns i trädgården.

Visa merVisa mindre