Striden om tunneln vid Stocksundet inte över

Husägare i Solna och Danderyd har förlorat mot Svenska kraftnät i flera rättsinstanser. Men kampviljan finns kvar. Nu vägrar de underteckna avtalen från bolaget, och skriver ett öppet brev till regeringen.

  • Publicerad 14:45, 6 jul 2018

Stocksundstorp är en riktig sommaridyll med den glittrande Edsviken, sekelskiftesvillor och gröna trädgårdar.

 

Men som en skugga hotar Svenska kraftnäts nya bygge City link. En enorm elkabel ska borras ned 70 meter under tomterna. 62 berörda har överklagat i flera instanser, men efter att Högsta domstolen i vintras beslutade att inte pröva ärendet, har den rättsliga processen nått vägs ände.

– Vi kommer inte längre nu, vi får inte gehör för någonting. Man känner sig rättslös, säger Barbro Eriksson, boende i Stocksundstorp.

Vägrar underteckna

Nästa år vill Svenska kraftnät komma igång, markupplåtelseavtal har skickats ut till berörda. Men som ett sista utväg vägrar ett tiotal grannar att skriva under.

– Avtalet innebär stora begränsningar, vi får i princip inte göra någonting på våra tomter och det kan vi inte acceptera. Det här är vårt sista påtryckningsmedel, säger Barbro.

Flera har borrat för bergvärme, planerar för car ports och förråd och har mindre hus placerade på lermark. De kräver att avtalen ändras så att de tillåts åtgärda skador från skred när tunneln byggs, och ger dem rätt att använda sina tomter.

– Men skriver man under upplåts all nyttjanderätt till dem. Blir det fler åtgärder och borrningar har man dem i rabatterna i många år, säger Margareta Hellström.

Lång process

På andra sidan Stocksundet bor Fredrik Hirn på 1700-talsgården gamla Danderyds krog, 300 meter ifrån tunnelns norra inlopp. Inte heller han skriver på.

– Vi har enskilt avlopp, men om vi behöver ett nytt får vi inte göra det. Det blir problem med bergvärmen och en mängd andra oklarheter finns. Vi har inte fått svar på vilka konsekvenserna kan bli, säger han.

Enligt grannarna har ett flertal övervägt att flytta till följd av City link-projektet.

– Vi har anlitat experter och suttit i rätten, jag har lagt ned tusen timmar. Till slut orkar man inte mer. Vi lade ut vårt hus på marknaden i våras, berättar Margareta Hellström och tillägger.

– Men vem vill köpa hus här när det blir en byggarbetsplats i flera år?

Skriver till regeringen

Kampviljan i Stocksundet är dock inte över. Nu vänder sig grannarna till regeringen. I ett öppet brev adresserat till bland andra miljöminister Karolina Skog varnar de för tunnelns inverkan miljön och vattenkvaliteten. De vill att politikerna ingriper och stoppar borrmetoden som de beskriver som en miljökatastrof.

– Att som miljöminister tillåta det här är inte seriöst, säger Margareta Hellström.

Fakta

13 kilometer tunnel med kablar

Vad är det för bygge?

En 13 kilometer lång elförbindelse ska byggas i en underjordisk tunnel mellan Södermalm och Danderyd. Detta är etapp två av megabygget City link som ska förstärka Stockholms elnät. Planerad byggstart är 2019, sen kommer bygget ta cirka sju år. Svenska kraftnät har gått grönt ljus av Mark- och miljödomstolen.

Vad gäller kritiken?

Boende är kritiska mot kabelns placering och borrmetod. De är oroliga för tunnelns påverkan på miljö, byggnader och vatten i området, som är en del av nationalstadsparken. Under byggtiden kan 3 000 kubikmeter vatten per dygn släppas ut i Stocksundet, vatten man befarar är orent. Det ihop med Stocksundets giftiga bottenslam är förödande för vattenkvaliteten, menar de. En grundvattensänkning till följd av bygget kan rasera stränder liksom torka ut naturen, bland annat flera hundra år gamla träd, varnar de. De är också oroade för att bergvärmebrunnar förstörs, liksom husen de bor i.

Vad har föreslagits?

Grannarna vill att elkabeln flyttas 30 meter i sidled, för att inte löpa rakt under tomterna. De har föreslagit att tunneln tätas för att minska vatteninsläppet och utsläppen i Stocksundet. De vill att avtalen skrivs om så att de får rätt till sina tomter samt garanti mot skador samt rejäl ekonomisk kompensation.

 

Visa merVisa mindre