Det aktuella grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5 sett från ovan. Bilden är en arkivbild. Foto: Pål-Nils Nilsson / Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet

Striden om grustaget: Nu stoppas allt arbete

Naturskyddsföreningen överklagade Börje Wredéns (L) beslut att riva upp förbudet mot verksamheten på Lindormsnäs. Nu har länsstyrelsen ställt sig på Naturskyddsföreningens sida: All verksamhet förbjuds tills vidare.

  • Publicerad 17:01, 24 jun 2021

Mitt i har i en rad artiklar granskat turerna kring verksamheten på Lindormsnäs 1:5 och de två delegationsbeslut som togs i månadsskiftet mars-april i år.

Först togs ett beslut om förbud mot fortsatt verksamhet av den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren. Detta följdes av ett snabbt upprivande av beslutet, signerat bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L).

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

Via mejl gjorde Wredén klart för Linda Edgren att han förlorat förtroende för henne samt att hon agerat illojalt mot kommunen i och med hennes beslut. Ett beslut som det senare skulle visa sig att hon hade rätt att fatta.

Börje Wredén skrev också: ”Du åsamkar stor skada på kommunens anseende och bygg- och miljönämndens som myndighet”.

Med anledning av händelseutvecklingen lät kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) göra en oberoende utredning av besluten. Front advokater genomförde denna utredning och meddelade sin slutsats: Linda Edgren gjorde rätt och Börje Wredén fel.

Bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén menar att länsstyrelsens slutsatser är helt felaktiga. Foto: Privat

Man menade att Edgren gjort rätt både ur ett miljörättsligt perspektiv, samt att hon hade rätt att fatta beslutet på delegation. I Wredéns fall framgår att advokaterna anser att det saknas skäl att underkänna Edgrens beslut.

Utredarna: Politikern gjorde fel

Börje Wredén har beskrivit advokaternas utredning som undermålig. Advokaterna skriver bland annat att det: "framstår som tveksamt om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt kommunallagen".

Detta har Wredén tidigare kommenterat:

– Juristerna har noll grund för det påståendet. Jag har läst utredningen och delar inte slutsatserna i den.

Linda Edgrens beslut om förbud som togs på delegation den 30 mars är återigen det som gäller för verksamheten på Lindormsnäs 1:5. Foto: Upplands-Bro Kommun

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro överklagade Börje Wredéns beslut till länsstyrelsen och menade att Linda Edgrens beslut om förbud är det beslut som ska gälla.

Nu har länsstyrelsen meddelat besked i frågan.

Man förbjuder all verksamhet på Lindormsnäs 1:5 tillsvidare och ger därmed Naturskyddsföreningen rätt. Börje Wredéns beslut rivs upp, och länsstyrelsen ställer sig bakom Linda Edgrens förbudsbeslut den 30 mars. En ansökan om strandskyddsdispens krävs för de åtgärder som genomförs i grustaget.

Bakom bråket: Omstridda planer för ett grustag

"Enligt länsstyrelsens mening råder ingen tvekan om att verksamheten innebär väsentliga förändringar av livsvillkoren för djur- och växtarterna på platsen".

Hur ser du på att ditt ordförandebeslut rivs upp och Linda Edgrens nu gäller?

– Länsstyrelsens beslut förtjänar att överklagas. Jag utgår från att verksamhetsutövaren kommer att göra det. Jag ser det även som så att nämnden kan överklaga, säger Börje Wredén.

Han menar vidare att länsstyrelsens beslut är helt felaktigt i ljuset av en rad punkter, dels hur man har tolkat hans beslut kontra Linda Edgrens.

– De har uppfattningen att mitt beslut gör gällande att vi avslutat det här ärendet, vilket är helt fel.

Foto: Åsa Sommarström

Just detta ärende verkar du engagera dig särskilt i, finns det nån anledning till det?

– Nej ingen särskild anledning, jag försöker även engagera mig i de små ärendena, det kan man se om man tittar i protokollen. Tjänstemännens agerande upprör och det gör mig självklart mer engagerad. Det borde engagera både politiker och medborgare.

Hur tror du att ditt agerande påverkar medborgarnas förtroende för nämnden och dig som politiker?

– Det är svårt att säga. Vill man ha politiker som tar ansvar eller bara viker ner sig?

Samtidigt säger Börje Wredén att det finns utrymme att skapa en bättre samsyn mellan nämnden och tjänstemännen kring ärenden som tas upp av politiken.

– Där kan vi i ett tidigare skede diskutera med kontoret. Men det är lättare sagt än gjort, det handlar inte bara om vilja utan även tidsfaktorn.

Hur påverkar dina beslut kommunens anseende?

– Jag tycker att Linda Edgrens agerande ställer kommunen i skamvrån, och mitt agerande är därför nödvändigt.

Den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren har tidigare för Mitt i kommenterat Börje Wredéns hårda ord och påståendet att hon skulle vara illojal:

– Jag har personligen aldrig varit med om något liknande under de tio år jag varit i Upplands-Bro. Jag hade delegation på att ta det här beslutet, det hade varit tjänstefel om jag inte hade gjort det. Jag tror ingen skulle uppfatta mig som illojal utan jag har alltid kommuninvånarnas bästa för ögonen, sa Linda Edgren till tidningen i maj.

Foto: Åsa Sommarström / Mitt i

Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 juni uppger Börje Wredén att ett beslut togs att verksamheten i grustaget måste söka strandskyddsdispens för en del av den yta man arbetar på. Detta beslut kom enligt Wredén inte länsstyrelsen tillhanda innan deras beslut om att förbjuda verksamheten skickades ut.

CR Concrete Recyclings vd Peter Viklund uppger att han kommer följa beslutet från länsstyrelsen och även söka strandskyddsdispens. Han berättar även att länsstyrelsens beslut om förbud kommer att överklagas, "då vi tidigare fått motstridiga uppgifter och godkännanden från länsstyrelsen".

Mitt i har sökt företrädare för Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro för en kommentar om länsstyrelsens beslut. De har bett att få återkomma efter midsommar.

Vad handlar konflikten om?

Historien börjar 2018 när företaget CR Concrete Recycling AB anmälde att man avsåg att fylla det grustag som tidigare funnits på fastigheten Lindormsnäs 1:5 för att senare bygga en konferensanläggning.

Detta har genom åren kommit att förändras till att bland annat omfatta ett ädellövsprojekt och en naturstig. I kommunens handlingar står det att företaget enligt anmälan skulle fylla täkten med en halv miljon kubikmeter schaktmassor – "endast rena provtagna massor".

Området där verksamheten tagit form ligger inom vattenskyddsområdet Leran som är en större dricksvattentäkt i Uppsalaåsen vid Lindormsnäs. Härifrån förses Säbyholmsområdet med dricksvatten.

Det här gör att länsstyrelsen menar att verksamheten i området är förknippad med en stor risk. Dessutom ligger den aktuella fastigheten delvis inom ett område som lyder under strandskyddsbestämmelser.

I kommunens handlingar framgår att det på platsen observerats bland annat gröngöling, korp, gärdsmyg, nötskrika och ormvråk. Turerna har sedan företagets första anmälan till länsstyrelsen 2018 varit många.

Visa merVisa mindre

Upplands-Bros bluffvarning: Någon utger sig för att vara oss

"Personen erbjuder filmning av avloppsrör kostnadsfritt" Nu varnar kommunen för bluffsamtal. Ett antal fastighetsägare har kontaktats av en person som utger sig för att ringa på uppdrag av Upplands-Bro kommun.onsdag 5/10 15:23

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21