Nu ska Mark- och miljööverdomstolen gå igenom ärendet och ta ställning till miljöorganisationernas och Hyresgästföreningens överklaganden av byggplanerna vid Råstasjön. Foto: Johan Kindbom

Striden om bygget vid sjön är inte över

Striden om 600 nya bostäder vid Råstasjöns strand går vidare. I går eftermiddag beviljade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd för miljöorganisationernas överklaganden.

  • Publicerad 00:00, 22 sep 2015

Turerna kring huruvida man kan bygga 600 bostäder vid Råstasjön går vidare. I går måndag beviljade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd för överklagandena från Hyresgästföreningen i Solna, Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Världsnaturfonden WWF.

– Vi har beviljat prövningstillstånd. Det betyder att man går igenom ärendet en gång till, säger Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och Miljööverdomstolen.

Däremot avslås en mängd överklaganden från privatpersoner samt nätverket Rädda Råstasjön.

– Huvudpunken är att man ska vara berörd av frågan, man ska gränsa till planområdet. Privatpersonerna bodde för långt bort, säger han.

När det gäller ärenden med betydande miljöpåverkan får naturvårdsorganisationer och Hyresgästföreningen talerätt eftersom de har en särställning, menar han.

Solna stad har nu fram till den 5 oktober på sig att svara på överklagandena.

Vad händer när staden svarat?

– Då får vi ta ställning till om vi ska åka och titta på platsen. Sedan sitter vi fyra domare i Mark- och miljööverdomstolen och avgör frågan, säger Carl-Gustaf Hagander.

Hur snabbt kan beslutet komma?

– Det kan tar ett halvår, det beror på om någon begär anstånd och förlängda tider. Men vi är angelägna om att pröva det snabbt.

På Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg är man glada.

– Det är ett första steg. Det betyder att man vill titta närmare på de argument vi lyft fram, det är väldigt positivt, säger Peter Zvejnieks, vice ordförande.

Domstolens beslut kommer inte som någon överraskning.

– Nej, det som varit överraskande är de bedömningar som de andra domstolarna gjort, vi har ansett att det funnits stora brister i besluten, säger Peter Zvejnieks.

Även Henrik Persson, engagerad i nätverket Rädda Råstasjön, tar med glädje emot beskedet.

– Det låter precis som det ska, jag är mycket nöjd och glad. Det hade varit väldigt illa om de avvisat prövningen. Det här är ett betydelsefullt beslut.

Han är kritisk till hur ärendet hanterats hittills.

– Det finns mycket mer att undersöka i detta, och hur det har behandlats av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. De har tagit lätt på det.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, är fåordig.

– Vi välkomnar prövningen och ett utlåtande av Mark- och miljööverdomstolen.

Fakta

Turerna kring bygget vid Råstasjön

Januari 2013 går bygget runt Råstasjön ut på samråd. Solna stads plan är 1 800 bostäder.

Protesterna är massiva. Nätverket Rädda Råstasjön samlar tiotusentals namnunderskrifter.

Februari 2014 har Solna omarbetat planen och bantat ned bygget till 600 bostäder.

Mars 2015 godkänner länsstyrelsen planen och avslår överklagandena. Domen överklagas.

I juli 2015 beslutar mark- och miljödomstolen att avslå alla överklaganden. Domen överklagas.

21 september beslutar Mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd. Domen kan inte överklagas.

Visa merVisa mindre