STRID. Richard Murray och Förbundet för Ekoparken tänker driva frågan så långt det går. Foto: Leif Oldenburg

Strid om kontorsplaner i nationalstadsparken

Förbundet för Ekoparken tänker göra allt för att stoppa planerna på att bygga kontorshus i nationalstadsparken. I onsdags beslöt byggnadsnämnden att gå vidare med projektet.

  • Publicerad 07:01, 20 sep 2019

Vi kommer driva det här så långt det går genom alla domstolar.

SKYDDAD. Annelunds gård ligger i området. Foto: Leif Oldenburg

Richard Murray är ordförande i Förbundet för Ekoparken.

– Vi är grymt besvikna på Solna. Vi har levt i förvissningen att man ville återskapa parkmiljön. I ställer presenterar Solna en plan med stora kontorskomplex, säger han.

Det var i våras som Solna stad träffade en principöverenskommelse med fastighetsbolaget Mengus. Enligt överenskommelsen får Mengus bygga flera kontorsbyggnader utefter E4 norr om SAS-kontoret. I dag består området av parkeringsplatser och en grönyta kring Annelunds gård. Herrgården är klassad som byggnadsminne.

I de preliminära planerna ingår också ett gym, en lekplats, ett bad och två bryggbad i direkt anslutning till Brunnsvikens strand. Längre upp, i parkområdet kring Annelunds gård, placeras enligt planen odlingslotter, en tennisbana, en boulebana, en bastu och en cykelverkstad. I den preliminära planen finns även en grillplats inritad.

– Ett jippoområde hör inte hemma i en nationalstadspark. Det finns andra områden som passar bättre, säger Richard Murray.

Personliga samtal

Hela området ligger inom nationalstadsparken och omfattas av speciella bestämmelser. Det är upplagt för en lång strid.

– Vi kommer driva det här så långt det går genom alla domstolar. I stället för att bygga kontorskomplex borde man återställa den mark som har gjorts till parkeringsplatser. Vi kommer att ha personliga samtal med politikerna, säger Richard Murray.

Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber är en av de politiker som säkert kan förvänta sig ett samtal från Föreningen för Ekoparken. Han är kommunalråd, sitter i kommunstyrelsen och är dessutom förste vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Man ska vara ytterst varsam med ingrepp i nationalstadsparken. Men Solna äger inte marken och kan inte själva gå in och restaurera området. Vi får se i planarbetet vilka begränsningar som finns men de två parkeringsplatser som ligger där i dag är inte heller förenliga med en nationalstadspark, säger han.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har protesterat mot planerna på att bygga fler kontor i området.

Nu ska Frösundavik lyftas

S vill stoppa kontorsbygge i Frösundavik

Het debatt om kontor i Frösundavik

Så säger lagen

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas."

4 kapitlet 7 § Miljöbalken

BILAR. I dag utgörs en stor del av området av parkeringsytor. Foto: Leif Oldenburg

Förbundet för Ekoparken

Förbundet för Ekoparken bildades 1992 och är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar som exempelvis Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Svenska Turistföreningens Stockholmsdistrikt och Friluftsfrämjandet.

Förbundet bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns mot områdets natur- och kulturvärden.